Føste skoledag

Etter en kort velkomsttale av rektor eller en annen leder på skolen har kontaktlærer og elevene samling i klasserommene sine. Der får de praktisk informasjon og mange klasser vil få utdelt skolebøker første skoledag. 


 

Dato
19. august 2024
Tid
Varer hele dagen
Sted
Kirkenes videregående skole

Skoleplassen er avhengig av oppmøte første skoledag 

Vi gjør oppmerksom på at dersom du ikke møter opp første skoledag, og heller ikke har gitt beskjed og avtalt noe annet i forkant, mister du skoleplassen din!