Bruk av PC til skriftlig eksamen

Det er valgfritt å benytte PC (Windows eller Mac) for å besvare eksamensoppgaven. Du får utlevert eksamensoppgaven på papir, og du kan skrive og levere på papir om du vil.

Nettressurser

Ett tilgjengelig hjelpemiddel under skriftlig eksamen for de aller fleste fag er et begrenset internett med utvalg nettressurser, i noen få fag kan åpent nett benyttes. Ønsker du å benytte disse ressursene trenger du PC.

Informasjon om bruken av hjelpemidler

Informasjon om nettressurser til eksamen

Privatister bruker privat PC

Privatister bruker privat PC ved skriftlig eksamen. Nettbrett kan ikke brukes.

Skolen kan tilby låne-PC ved behov, i så fall må skolen kontaktes senest 1 uke før eksamensdato.

Tilkobling til begrenset nett

Kandidater i fag med begrenset nett som tillatt hjelpemiddel kobler seg på eksamensdagen til åpent nett (TFFK_Eksamen) i eksamenslokalet. Nettet krever ikke påloggingsinformasjon og gir kun tilgang til nettressursene på oversikten over det begrensete nettet.

Har du PC med mobilt bredbånd bør du deaktivere tilkoblingen før eksamen (ta ut evt. Data-SIM), så du ikke kobler deg til ved et uhell. Det er ikke tillatt å koble seg opp til annet nett enn TFFK-Eksamen, og enhver annen oppkobling vil bli ansett som juks, uavhengig om den er utilsiktet eller med hensikt.

Skal du bruke nettilgang under eksamen må du møte i god tid (08.30), så du får kontrollert oppkoblingen før eksamen starter. Start opp PC og koble deg til så fort du kommer til eksamenslokalet, og kontroller at du får lastet inn en nettadresse, som kandidat.udir.no eller en adresse fra listen over tilgjengelige nettressurser (ligger kopi av listen på pulten du skal sitte ved).

Det er verdt å merke seg at adressene til nettressursene må skrives inn nøyaktig, ellers vil ikke sidene åpnes. Dette er fordi Google og andre søkemotorer ikke en del av det begrensete nettet, og dermed vil ikke nettleseren kunne søke opp nettadressen ved skrivefeil.

Tilkobling til åpent nett

Kandidater i fag med åpent nett som tillatt hjelpemiddel får påloggingsinformasjon på eksamensdagen. Si fra ved ankomst til eksamenslokalet, og du vil få bistand fra IKT-ansvarlig.

Digital innlevering

Digital innlevering av eksamensbesvarelse skjer gjennom nettleser (Chrome anbefales) til UDIR sin portal kandidat.udir.no. Påloggingsinformasjon til portalen får du på eksamensdagen.

Du oppretter og arbeider i en eller flere filer som lagres lokalt (gjerne i mine dokumenter eller på skrivebordet) på maskinen, og som lastes opp til kandidat.udir.no når du er klar til å levere eksamensbesvarelsen. Gjør deg kjent med hvordan oppretting og lokal lagring av dokumenter fungerer på din maskin. Du kan gjerne gjøre filen klar på forhånd, og ha den ferdig lagret på maskinen når du kommer til eksamenslokalet. Bruk gjerne følgende maler:

Mal tekst/word (DOCX, 26 kB)

Mal regneark/excel (XLSX, 19 kB)

Det vil bli gitt ekstra tid for å ferdigstille filer (selve eksamensbesvarelsen inkludert fotnoter må fullføres i løpet av eksamenstiden) og laste de opp. Her finner du en veileder for levering gjennom eksamensportalen (denne vil også bli delt ut på eksamensdagen):

Brukerveiledning PGS-eksamen (DOCX, 64 kB)

Nødvendig programvare må installeres på forhånd

Du må sørge for at maskinen har installert nødvendig programvare til eksamensdagen, og at du er kjent med bruken av disse.

Du vil minimum ha bruk for tekstbehandlingsprogram, som Microsoft Word eller Open office. I enkelte fag kan det være behov ytterligere programmer, som regneark (som Microsoft Excel eller Open office) og for eksempel dynamiske konstruksjonsprogram som Geogebra.

Programmene må være installert lokalt på maskinen. Det vil ikke være mulig å benytte nettbasert tekstbehandling og regneark som google docs og office.com.

Det er kandidatens eget ansvar å gjøre seg kjent med hvilken programvare som kreves.

Skal du bruke låne-PC må skolen varsles med minst 1 ukes varsel om du har behov for programvare utover Word, Excel og Geogebra 6.

Filer må lagres lokalt på PC eller minnepenn.

De fleste eksamener gjennomføres med begrenset nett og det er ikke tilgang til skytjenester for lagring gjennom det begrensete nettet. Så bruker du skytjenester som Google Drive, OneDrive eller Dropbox, må du lagre filer som du vil bruke på eksamensdagen lokalt på PC-en.

Skal du låne PC tar du med filene på minnebrikke.

Forbered maskinen til eksamensdagen

Du bør forberede deg til eksamensdagen ved å sørge for maskinen er oppdatert, og at den nylig er omstartet.

Det fordi maskinen bør ha siste tilgjengelige oppdateringer for å minimere muligheten for oppkoblingsproblemer, og fordi det kan være behov for omstart av maskinen på eksamensdagen for å koble seg til eksamens-nettet. Dersom maskinen da skal begynne å installere omfattende og tidkrevende oppdateringer så kan det gå utover eksamenstiden.

Oppdatere Windows 10:

https://support.microsoft.com/nb-no/windows/oppdatere-windows-10-3c5ae7fc-9fb6-9af1-1984-b5e0412c556a

Omstart Windows 10:

https://support.microsoft.com/nb-no/windows/starte-pc-en-p%C3%A5-nytt-110262aa-fc79-1c33-7b00-c140ae3a6dac

Oppdatere MAC:

https://support.apple.com/no-no/HT201541

Omstart MAC:

https://support.apple.com/no-no/guide/mac-help/mchlp2522/mac

Til toppen