Bruk av PC til skriftlig eksamen

Noen eksamener er heldigitale eller stiller krav til bruk av digitale verktøy på eksamen, mens de fleste eksamener kan leveres på papir om kandidaten ønsker. Det er kandidatens ansvar å sette seg inn i kravene for fagkodene for sine oppmeldinger.

Se informasjon på TFFK sine sider

Bruk av egen datamaskin under eksamen

Krav til bruk av digitale verktøy

Privatister som må bruke eller ønsker å bruke PC skal bruke privat PC ved skriftlig eksamen. Se tekniske krav

Kirkenes VGS kan tilby låne-PC ved behov, i så fall må skolen kontaktes senest 1 uke før eksamensdato.

Hjelpemidler

Ett tilgjengelig hjelpemiddel under skriftlig eksamen for de aller fleste fag er et begrenset internett med utvalg nettressurser, i noen få fag kan åpent internett benyttes. Ønsker du å benytte disse ressursene trenger du PC.

Se mer informasjon om hjelpemidler og oversikt over tilgjengelige nettressurser på begrenset nett.

Les mer om å ta eksamen som privatist

Til toppen