Språk

 

CORONAVIRUS

INFORMASJON FRA SMITTEVERNOVERLEGEN I SØR-VARANGER KOMMUNEHelsesøsterkontor - Klikk for stort bildeHelsesøsterkontor Ulf Dahlslett  

Risikogrupper:

Med den kunnskapen vi har så langt, ser det ut til at eldre personer (>65 år) og personer med underliggende kronisk sykdom, har høyest risiko for alvorlig forløp av 2019-nCoV-infeksjon. Vi har per i dag ikke kjennskap til andre risikogrupper. Andel barn som er rapportert med påvist infeksjon, er så langt lav (mindre enn 0,6%).

Barn i skole og barnehage ser dermed ikke ut til å være mer utsatt enn resten av befolkningen. Dårlig immunforsvar (pga underliggende sykdom) kan dog medføre at enkelte er mer sårbare.

Personer som har vært på reise i Kina:

Friske personer som de siste 14 dagene har oppholdt seg i et område med sannsynlig pågående spredning av 2019-nCoV (per nå er det først og fremst Hubei-provinsen i Kina) bør følge med på tegn til luftveisinfeksjon (feber, hoste og andre luftveissymptomer) i 14 dager etter oppholdet og ta kontakt med helsetjenesten (per telefon) ved symptomer. Dersom de ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan de omgås andre som normalt. God hånd- og hostehygiene er et generelt smittevernråd.

Smitteverntiltak:

Smitteverntiltak mot det nye coronaviruset, er det samme som for andre luftveissykdommer, altså god håndhygiene.

Håndvask og såpe er tilstrekkelig i de fleste situasjoner, håndsprit er et supplement.

Verneutstyr som munnbind skal selvfølgelig ikke brukes, det kan skape unødvendig frykt.

God hostehygiene kan med fordel repeteres.

Kommuneoverlegen og smittevernlegen vurderer at det per nå ikke er behov for noen ytterligere smitteverntiltak.

Bekymringer:

Det er mye fokus på nye coronavirus i media nå, unge og barn kan bli redde.

Vi oppfordrer til å snakke med barn som gir uttrykk for bekymring angående aktuelle virus.

Skolens helsesykepleier kan også være en ressurs i slike situasjoner.

Utfordringer i skole:

Den største utfordring i en situasjon hvor mange blir syke av nye coronavirus vil mest sannsynlig være mange sykmeldinger hos personalet.

Kommunens smittevernlege og kommuneoverlegen er kommunens rådgivere i en smitte-og beredskapssituasjon.

Ta kontakt om du har spørsmål.