Foresattes tilgang til skoleadministrativt system

Foresatte til elever i videregående skole har mulighet til å få oversikt over blant annet timeplan, vurderinger, orden og atferd, fravær ved å logge seg på skolens administrative system Visma in School (VIS).

Visma in School, er videregående skoler i Norge sitt skoleadministrative system, det ble tatt i bruk i Troms og Finnmark høsten 2021. Visma in School gjør det enklere for elever og foresatte å få oversikt over timeplan, fravær, karakterer med mer. Introduksjonsvideo til VIS for foresatte kan sees ved å trykke på lenkene under.

https://inschool.zendesk.com/hc/no/sections/360006051757-Introduksjon-til-foresatte

Foresatte logger seg på VIS via ID-porten. Når eleven blir 18 år, bestemmer eleven hva foreldrene kan se i VIS.

Lenke til VIS: https://kirkenes-vgs.inschool.visma.no/Login.jsp#/

Foresatte kan også logge seg på VIS via samme knapp som elevene bruker. Denne knappen finnes på introduksjonssiden til skolens nettsted, i det blå feltet, og heter "VIS".

 

Skolen anbefaler foresatte å lese elevhåndboken. Der er det mye nyttig informasjon både for elever og foresatte. Denne finner dere også på skolens nettsted, via lenken som heter "for elever".

Til toppen