Språk

 

Informasjon om smitteoppsporing for tuberkolose.

Bilder av stetoskop og blodtrykksmåler hos helsesøster - Klikk for stort bildeBilder av stetoskop og blodtrykksmåler hos helsesøster Ulf Dahlslett  Informasjon om smitteoppsporing for tuberkulose ved Kirkenes videregående skole.

De som kan ha vært i kontakt med smitten er innkalt til undersøkelse

Smittevernlege Drude Lind Bratlien bekrefter at det har vært et tilfelle av tuberkulose hos en person med tilknytning til Kirkenes videregående skole. I den forbindelse er det gjennomført smitteoppsporing hos en mindre gruppe ansatte og elever ved skolen. De personer man per i dag mistenker kan ha vært i kontakt med smitten er innkalt til undersøkelse.

God kontroll over situasjonen

Skolens ledelse og helsetjenesten har jobbet tett sammen og har god kontroll over situasjonen.
Tuberkulose er lite smittsomt og evt. eksponering for sykdommen ligger flere måneder tilbake i tid. Ingen trenger å være engstelig for å bli smittet på skolen eller i kontakt med elever og ansatte ellers.

Ikke et utbrudd

Det poengteres at det ikke er et utbrudd, men et enkelt tilfelle av sykdommen og det bør ikke medføre bekymring hos hverken ansatte, elever eller foresatte.

Ved spørsmål kan helsetjenesten kontaktes (Kirkenes Legesenter 78977660 eller skolehelsetjenesten i vanlig åpningstid)

Med vennlig hilsen
Drude Lind Bratlien, smittevernlege, Sør-Varanger kommune