Lettelser og oppheving av smitteverntiltak

Landet går tilbake til en normal hverdag, og regler om munnbind eller en meters avstand er borte. Kravene om testing og isolasjon opphører også, og erstattes med anbefalinger.

Regjeringen og helsemyndighetene har følgende anbefalinger for skoleelever og voksne i forhold til korona og andre smittsomme sykdommer:

Smittevernanbefalinger

  • Syke personer skal ikke være på skolen
  • Hold god hånd og hostehygiene
  • Bidra til godt renhold og god ventilasjon

 

Anbefaling om testing gjelder ikke for elever

Det er anbefalt at voksne tester seg for korona ved nyoppståtte luftveissymptomer. Testing av personer uten symptomer anbefales ikke. Elever med symptomer trenger ikke å teste seg.

 Isolasjonsplikt erstattes med anbefaling om å holde seg hjemme

Det forskriftsfestede kravet til isolasjon oppheves. Det er anbefalt at personer som er smittet med korona holder seg hjemme i 4 døgn fra symptomstart, eller fra den dagen med positiv test hvis man ikke har symptomer.

Anbefalingen om å holde seg hjemme i fire døgn gjelder ikke for elever. Disse anbefales kun å holde seg hjemme dersom de er syke. De kan gå på skolen igjen når de har vært feberfri i 24 timer.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/koronatiltak-for-barnehager-og-skoler/

Til toppen