Møte for foresatte IB klassene og Vg1 klassene YF og ST 16.09-20

Onsdag 16. september avholder vi et møte med foresatte for elever i Vg1-klassene på yrkes- og studieforberedende fag og for IB.

Kirkenes videregående skole har tro på at et nært samarbeid mellom skole og hjem er nødvendig for god læring og trivsel under skolegangen. Skoleåret er nå godt i gang, og det er tid for å etablere nærmere kontakt med de foresatte.

Onsdag 16. september avholder vi et møte med foresatte for elever i Vg1-klassene på yrkes- og studieforberedende fag og for IB.

Foresatte for elever på IB møter kl. 17:30 i skolens personalrom.

Foresatte for elever på VG1 Studieforberedende møter kl. 18:00 i skolens auditorium  

Foresatte for elever på VG1 Yrkesfag møter kl.18:30 i kantina på skolen.

Dere vil møte assisterende rektor, avdelingsledere og kontaktlærere, og ellers få mye nyttig informasjon om skolen.

På grunn av smittevernhensyn blir det dessverre ikke servering i år.

Vel møtt!

Til toppen