Møtereferat beredskapsteamet Kirkenes vgs 26.03.2021

Det er kommet ny veileder om smittevern for videregående skole. Nedenfor følger oppdatert informasjon om smitteverntiltak ved skolen etter påskeferien.

Beredskapsteamet har i møtet 26.03.2021 besluttet retningslinjer og tiltak som gjelder på gult nivå etter påskeferien.

De generelle smitteverntiltakene repeteres:

 • Sprite hender når man ankommer skolebygget, vaske hender, overholde minsteavstand, hoste i albuen.

I tillegg kommer følgende tiltak:

Kantine:

 • Kantina deler opp klassenes besøkstid i puljer
 • Renhold mellom puljene
 • Fjerne stoler slik at minsteavstand på én meter kan overholdes

Fellesområder:

 • Holde avstand på minst 1 meter
 • Unngå trengsel
 • Ikke dele mat/drikke

Klasserom og verksted:

 • Faste plasser og klassekart i alle klasserom
 • Faste samarbeidspartnere i fag der det ikke er mulig med faste plasser
 • Vask av bord og utstyr etter at gruppa/klassen er ferdig, også mellom grupper i samme undervisningsøkt

Kontor/arbeidsplass:

 • Ansatte avtaler evt hjemmekontor deler av dagen/uka med nærmeste leder dersom det ikke er mulig å overholde minimumsavstand på kontoret/arbeidsplassen

Generelt:

 • Beredskapsteamet kommer tilbake med mer informasjon når skoleeier har kommet med en uttalelse om evt bruk av munnbind

Hilsen Beredskapsteamet

Til toppen