Skal du ta eksamen i engelsk eller matematikk etter ny læreplan (fagfornyelsen)?

Digitale eksamener i matematikk og engelsk må leveres digitalt i sin helhet.

Eksamen etter ny læreplan gjennomføres digitalt

Engelsk og matematikk på VG1 (studieforberedende og yrkesfag) etter nye læreplaner og med nye fagkoder gjennomføres som digital eksamen fra vår 2021.

Dette gjelder:

  • engelsk, Vg1
  • praktisk matematikk 1P og 1PY, Vg1
  • teoretisk matematikk 1T og 1TY, Vg1

Eksamen etter gammel læreplan (K06) og med de gamle fagkodene gjennomføres som før.

Her finner du mer informasjon og eksempeloppgaver

Lytteoppgaver

Digital eksamen i engelsk har lytteoppgaver, som innebærer dette at privatister må ha med kablete hodetelefoner (det vil ikke være tillatt å bruke trådløse hodetelefoner).

Må leveres digitalt

Digitale eksamener i matematikk og engelsk må leveres digitalt i sin helhet. Det vil altså ikke være mulig å levere oppgaver på papir ved siden av. Har man under eksamen i matematikk gjort utregninger for hånd som man vil levere, så må kandidaten selv digitalisere disse ved å ta bilde av utregningen. Det vil bli gitt ekstra tid for å gjøre dette, se denne veilederen:

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/brukerveiledning-bilder-som-del-av-en-digital-eksamensbesvarelse/

Til toppen