Skolestart 2020

Velkommen til Kirkenes videregående skole. Vi gleder oss til skolestart torsdag 20.august og til å treffe deg. Her finner du nyttig informasjon før skolestart om f.eks. hybler, PCer, første skoledag og mye mer.Klikk for stort bilde 

Når vi samles Kirkenes videregående skole torsdag 20. august er det viktig at vi overholder smitteverntiltakene som er satt i verk. Det er laget et eget informasjonsskriv om dette som gjelder alle skolene i TFFK. Informasjonsskrivet sendes elektronisk til alle elever før skolestart. Du finner det også her. 

Informasjonsbrev til elever og foresatte fra TFFK om koronapandemien  (DOCX, 33 kB)

For å unngå trengsel ved hovedinngangen vil dere bli tatt mot og vist vei til der dere skal møte. Etter en kort velkomsttale av rektor eller en annen leder på skolen følger kontaktlærer elevene til klasserommene. 

Skoleplassen er avhengig av at du møter opp 1.skoledag. Du må gi beskjed dersom du ikke kan møte opp, eller så mister du skoleplassen din. Dette er veldig viktig.

Oppmøtetider for elevene 20.august 2020 (DOCX, 16 kB)

Elevenes skolerute skoleåret 2020/2021 (DOC, 76 kB)

På skolens hjemmeside www.kirkenes.vgs.no finner du praktisk informasjon om skolen. Vi ber deg spesielt lese skolens elevhåndbok (DOCX, 735 kB) der du vil finne viktig informasjon som rettigheter og plikter, skolerute, læremidler, regler for fastsetting av karakter, klage på karakter, orden og atferd, elevtjenester, skoleskyss osv. Sett deg godt inn i den! Skolen har også egen Facebookside som du kan gå inn og like for jevnlige oppdateringer fra skolen. I uka før skolestart vil elevene få tilsendt en god del informasjon om skolen, blant annet Elevhåndboka, skoleruta og registreringsskjema for elever ved skolen

Elevopplysningsskjema

Før du kommer på skolen så ber vi deg om å fylle ut et elevopplysningsskjema (XLS, 47 kB). Her fyller du inn viktig informasjon om deg selv og dine foresatte. Det er viktig at du har med dette skjemaet ferdig utfylt når du kommer på skolen. Husk å føre på navn og kontaktinformasjon til foresatte/pårørende! Hvis du er under 18 år må du ha foresattes underskrift

Bærbar PC

Alle elever i de videregående skolene i Troms og Finnmark fylkeskommune skal ha en bærbar datamaskin. Elevene eier datamaskinene selv, og elever som skal begynne i Vg1 må derfor selv sørge for å skaffe seg en datamaskin til skolestart. 

Elever som skal begynne i VG2 eller VG3 skal benytte datamaskinen de hadde i fjor, og kan ikke kjøpe maskin på denne ordningen

Informasjon fra TFFK om bærbare PCer 

 

Trenger du en hybel på hybelhuset eller en vertsfamilie?

Dersom du er borteboer og trenger et sted å bo, kan Kirkenes vgs hjelpe til på flere måter.  Du kan lese mer om hybler og ordningen med vertsfamilie på skolens hjemmeside. Elevhybler og vertsfamilier   Søknadsskjema for hybel - vertsfamilie (DOC, 27 kB)

 

Skoleskyss

Du må selv melde fra til skolen dersom du har behov for skoleskyss. Elever som bor mer enn 6 km mellom hybel og skole har rett til skoleskyss.

Informasjon om skoleskyss fra Snelandia

Kantina

I de første skoleukene vil tilbudet i kantina være redusert grunnet ombygging av kjøkkenet og salgsområdet i kantina. Vi håper alle er tålmodige mens dette arbeidet pågår, og gleder oss til å ønske velkommen til den nye kantina!

Dersom det er noe du lurer på , kan du kontakte oss på telefon 78963300 eller e-post: kirkenes.vgs@tffk.no 

 

 

 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som elev ved skolen vår!

Med vennlig hilsen

Øystein Hansen

Rektor

Til toppen