Skolevalg ved Kirkenes videregående skole 2021

Mandag 30. august 2021 ble det avholdt skolevalg ved Kirkenes videregående skole.

Elevene er samlet i kantina. Debattantene er på scenen. - Klikk for stort bilde Kirkenes videregående skole  

I år er det stortings- og sametingsvalg, og som alltid i valgår har vi på Kirkenes videregående skole avholdt skolevalg i forkant av valget. Det ble arrangert debatt og valgtorg før elevene avga sin stemme. Alle stortingspartiene, med unntak av Kristelig Folkeparti (KrF), sendte representanter til debatten og valgtorget. Foran en fullsatt kantine og under kyndig ledelse av Magnus Mæland debatterte partiene temaene psykisk helse, utdanning i nord, samt tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark. 

Etter debatten brukte elevene tid på valgtorget, der de oppsøke partiene de ville snakke nærmere med, fikk stille spørsmål og få utdelt politisk materiell. Skolevalget ble avsluttet med at elevene gikk til «stemmeurnene» og avga sin stemme. På grunn av den pågående pandemien var stemmegivningen elektronisk denne gang. 

På valgtorget var Norske Samers Riksforbund (NSR) representert. NSR er det største partiet på Sametinget i dag. Samiske elever fikk anledning til å stemme i skolesametingsvalget i tillegg til skolestortigsvalget. Ved neste skolevalg har vi som målsetting å kunne bidra til å synliggjøre den samiske politikken i større grad enn vi fikk til denne gangen.
Resultatene av avstemmingen publiseres etter 9. september, når alle skolene er ferdige med å avholde sine skolevalg.

Forfattet av Jonas Gjervold.

Til toppen