Søk om stipend og lån før 15. november

Elev med PC. Tekst: Har du husket å søke stipend denne høsten? - Klikk for stort bilde


Elever som trenger stipend og lån fra Lånekassen for høstsemesteret, må søke innen 15. november. 

Søk om utstyrsstipend nå

Alle kan få utstyrsstipend, men du må søke. Du skal ikke betale tilbake stipendet. Du kan få inntil 4603,- for et helt år. 

Søk om utstyrsstipend hos Lånekassen

Til toppen