Språk

 

Viktig informasjon om eksamen våren 2019

Klikk for stort bilde

Her finner du informasjon om trekkdatoer, nettressurser du har lov til å bruke under eksamen, klagefrister i forbindelse med eksamen o.l.

Eksamenstrekk og eksamensdatoer

Datoer for offentliggjøring av eksamenstrekk og eksamensdatoer for skriftlig eksamen er lagt ut på Fronter.

  • Offentliggjøring av trekk til muntlige og praktiske eksamener: 48 timer før eksamen (helg- og helligdager skal trekkes fra).

 

  • Offentliggjøring av eksamenskarakterer, muntlige og praktiske eksamener skjer på slutten av eksamensdagen.

 

  • Offentliggjøring av eksamenskarakterer, skriftlige fag – sensur faller 18. og 19. juni. Karakterene vil blir lagt ut fortløpende på skolearena. Klagefristen løper fra disse datoene til og med 29. juni.

 

Offentliggjøring av eksamenstrekk skjer alltid i kantina, og elevene må møte opp. Faglærer skal være tilstede. (Elever på Bjørnevatn-avdelinga møter i kantina i Bjørnevatn). Oppslag blir også hengt opp på oppslagstavla og lagt i ekspedisjonen.