Kostnader til videregående opplæring

Du som er elev på videregående skole kan søke stipend fra Lånekassen. Det finnes flere typer støtte, blant annet kan du søke om borteboerstipend og utstyrsstipend.   

Du må selv søke om stipend. Søknaden sender du etter at du har fått bekreftet skoleplass. Lærlinger kan søke når lærekontrakten er godkjent både av arbeidsgiver og fagopplæringskontoret.

Her søker du stipend

For å ha rett til borteboerstipend må det være mer enn fire mil mellom foreldrehjemmet og skolen. Stipendet er ikke behovsprøvd.

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring kan få utstyrsstipend. Unntakene er lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater. 

Du finner informasjon om alle støtteordningene på Lånekassens nettsider

Stipendet gis etter tre satser avhengig av utdanningsprogram

Stipendet gis etter tre satser avhengig av utdanningsprogram
Kr 1 051 Kr 2 326 Kr 3 887
Studiespesialisering (unntatt studiespesialisering med fordypning i formgivningsfag og studiespesialisering med toppidrett som fag fra andre programområder) Naturbruk Idrettsfag
Helse- og oppvekstfag Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk, unntatt programområde for medieproduksjon
Medier og kommunikasjon Teknikk og industriell produksjon Restaurant og matfag
Service og samferdsel Elektofag
Design og håndverk, programområde for medieproduksjon Musikk, dans og drama