Språk

 

Kildebruk

 Finn ut hvorfor, når og hvordan du siterer.

 

1. Hvorfor siterer vi kilder?

Vi siterer for å anerkjenne arbeidet som andre har gjort, for å gi leserne muligheten til å sjekke kildene, får å dokumentere og for å unngå plagiat.

2. Når siterer vi?

Vi bruker sitater når:

- Vi har har funnet informasjon som ikke er allmenn kjent. For eksempel statistikk eller andre typer fakta.

- Vi uttrykker andres mening 

- Vi siterer bruker vi  anførselstegn/avsnitt

- Vi gjengir noe andre har sagt eller tenkt

3. Hvordan siterer vi?

Du kan velge om du vil bruke parenteser eller fotnoter i teksten din. Det viktigste er at du får med forfatterens navn, boktittel eller navnet på artikkelen og når den ble gitt ut. Du bør også ha med sidenummer eller URL.


4. Eksempler

I referanselista:  Aschehoug og Gyldendals Stor norske leksikon (2006) "omskjæring". Bind 11: 517-518. Oslo: Kunnskapsfoelaget

I teksten: (Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon 2006)

I referanselista: Wikipedia: Amøber"(2011). http://no.wikipedia/org/wiki/amoeber ( lesedato 17.01.2015)

I teksten: (Wikipedia 2015)

I referanselista: Dagens Næringsliv , entreprenørskap 20.11.2014: "Ungdomsbedrifter -et viktig møtested for unge gründere"

I teksten: (Dagen Næringsliv 2014)

I rereranselista: Linderborg, Åsa( 2009) "Meg eier ingen", Oslo: Versal

I teksten: (Linderborg 2009)