Språk

 

Eksamen

Klikk for stort bilde

 

Informasjon til privatister 

Det ble sendt ut brev 26.03. til skolens privatister med foreløpig eksamenstidspunkt og med informasjon om å følge med på denne siden for oppdateringer om høstens privatisteksamen.  

Skolen vil legge ut oppdatert informasjon om gjennomføring og eksamenstidspunkt for de ulike partiene etter hvert som det blir avklart. I brevet står det hvilket parti du er meldt opp ved, det er viktig at partinummeret kontrolleres mot informasjonen da det kan være flere partier med samme NVB-/Fagkode. 

 

Privatisteksamen

 

Muntlig og muntlig/praktisk

Eksamen avholdes i uke 19 og 20 (4. mai til 14. mai).

Oversikt over datoer for de ulike partiene finner du her: 

 

Skriftlig

Eksamen avholdes som planlagt på opprinnelig oppsatte datoer (se oppmeldingsbrev eller privatistweb).

 

Smittevern

Smittevernveileder fra UDIR, og en forenklet veileder fra Troms og Finnmark fylkeskommune ligger under lenker på denne siden.

Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår. 

 

De tre grunnpilarene for å redusere smitte er: 

 1. Syke personer skal være hjemme. 

 1. God hygiene 

 1. Redusert kontakthyppighet mellom personer 

 

Kandidater skal vaske hender

 • når man kommer til eksamensstedet
 • etter hosting/nysing
 • etter toalettbesøk
 • før og etter måltider

Hånddesinfeksjon er plassert på steder der det ikke er håndvaskmuligheter.

 

Hygiene og avstand

 • Bruk tørkepapir eller albuekroken hvis du hoster eller nyser.
 • Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.
 • Hold minst en meters avstand til andre.
 • Unngå å dele utstyr og skrivesaker med andre.
 • Bruk anvist toalett.

 

For muntlig eksamen gjelder følgende:

 • Vær hjemme hvis du er syk, også ved milde sykdomssymptomer.
 • Møt ved eksamenslokalet 15:45 på eksamensdagen.
 • Bruk skolens hovedinngang.
 • Du vil bli møtt av personale som henviser deg til stedet du skal vente før eksamen.

 

For skriftlig eksamen gjelder følgende:

 • Møt ved eksamenslokalet 08:30 på eksamensdagen.
 • Bruk skolens hovedinngang.
 • Følg merking: Gå gjennom kantinen og ned trappen. Alle skriftlige eksamener avvikles i gymsalen, som er rett nedenfor trappen.
 • Du blir møtt av eksamensvakt utenfor eksamenslokalet, som henviser deg til håndvask og deretter anviser plass. 

 

 • Vakter skal ikke ha fysisk kontakt med eiendeler, PC eller besvarelser til kandidatene. 
 • Håndtering av papirer gjøres av eksamensansvarlig og hovedvakt, for å redusere kontakthyppighet.
 • Kandidatene skal selv kontrollere og levere inn på papir og digitalt, under tilsyn av vaktene. Vaktene stiller kontrollspørsmål i stedet for selv å kontrollere papirinnlevering. 

Det skal være håndsprit, desinfeksjonsmiddel til bordplater, tørkepapir og engangshansker i eksamenslokalet.

 

Hvis sykdom oppstår underveis på eksamensdagen.  

Kandidater som får symptomer på luftveisinfeksjon skal avbryte eksamen og gå hjem. Hold minst 2 m avstand til den syke. Har den syke brukt toalett, skal dette rengjøres før andre bruker det. Hovedvakt informerer eksamensansvarlig om en slik situasjon oppstår.  

 

Gjennomføring av privatisteksamen

 • Dersom du skal ha muntlig eksamen i språkfag eller norsk er det lurt å levere leseliste til skolen i god tid. Eksaminator og sensor vil da bedre kunne tilpasse eksamenen til det stoffet du har valgt å lese.
 • Dersom du skal ha muntlig/praktisk eksamen i fag med eksperimentelt innslag (naturfag, biologi. Kjemi), så er det lurt å levere liste over forsøkene du har gjennomført. Eksaminator og sensor vi da bedre kunne tilpasse eksamenen til det stoffet du har valgt å lese/arbeide med.
 • Du må huske å ta med deg legitimasjon på eksamensdagen. Dersom du ikke kan legitimere deg vil du bli avvist fra eksamen.
 • Dersom du trekker deg fra eksamen, ber vi om at du gir oss beskjed så snart som mulig.
 • Du må selv sørge for å gjøre deg kjent med hvilke hjelpemidler du har lov å bruke på eksamen i ditt eksamensfag.
 • Du må selv sørge for å ha med deg hjelpemidler (bøker. filer på minnepenn. skrivesaker)
 • Det er kun anledning til å bruke skolens PC-er på skriftlig eksamener. Elever bruker sin skole-PC, privatister låner på skolen.
 • Gi beskjed i god tid før eksamen hvis du trenger å bruke programvare utover MS Office, ordbøker og GeoGebra versjon 6.
 • Forberedelsesdel kan lastes ned fra www.udir.no eller du kan få den utdelt ved skolen.

 

Skriftlige eksamener gjennomføres med begrenset internettilgang (noen få fag har åpent nett)

Mer informasjon finner du her. 

Listen over nettressurser ligger også under lenker på denne siden.

I videregående er det fri tilgang til internett i sju fag:  

 • SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
 • SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 
 • SPR3008 Internasjonal engelsk
 • SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
 • SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2     
 • SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
 • SPR3020 Reiseliv og språk 2

 

Ved spørsmål kan skolen ved eksamensansvarlig Simen Jørgensen kontaktes:  

simen.jorgensen@tffk.no / 966 18 292 

 

Informasjon fra TFFK

Troms og Finnmark fylkeskommunes nettsider om eleveksamen, privatisteksamen og klageadgang finner du her:

Eksamenssider TFFK

 

Informasjon fra UDIR om eksamen vår 2020 

 

Elever i videregående

Alle skriftlige og muntlige eksamener i videregående er avlyst for elever. Elevene får fullverdig vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål.

Privatister

Privatisteksamener skal gjennomføres.