Språk

 

Godkjenningssentralen i Kirkenes

Blid jente med sekk og bøker - Klikk for stort bilde

Godkjenningssentralene

Det er etablert to godkjenningssentraler i Finnmark.Sentralen ved Kirkenes videregående skole har ansvaret for vurderingen i yrkesfagene, mens opplæringsavdelingen på fylket har ansvaret for vurderingen i helse-og sosialfag samt allmennfag. Godkjenningssentralene godkjenner og fastsetter realkompetanse for den enkelte, og tilrettelegger for opplæringstilbud der dette er ønskelig.

Kirkenes videregående skole      
Godkjenningssentralen
Boks 44
9916 Hesseng
Tlf. 78 96 33 18
Mob. 41544331
Finnmark Fylkeskommune
Opplæringsavdelingen
Fylkeshuset,
9815 Vadsø
Tlf. 78 96 30 73
 

Realkompetanse

Realkompetanse defineres som "de kunnskaper, ferdigheter og holdninger en person har tilegnet seg gjennom deltakelse i arbeidsliv, ulike opplæringstiltak og samfunnsliv".
 
De som har erfaringer fra yrkes- eller organisasjonsliv, og ønsker å få fastslått om noe av dette kan erstatte deler av videregående opplæring, kan få en vurdering som munner ut i et formelt realkompetansebevis på en slik bakgrunn. 
 

Vurdering og godkjenning av realkompetanse

Formålet med kompetansevurderingen er at voksne skal få vurdert og dokumentert sin realkompetanse i forhold til et utdanningsløp i den videregående skolen. Realkompetansen vil danne grunnlag for avkorting av den formelle utdanningstiden. Realkompetansedokumentasjonen skal ha verdi for den enkelte, for rbeidsgiver, for utdanningssystemet og for samfunnet. 
 

Grunnlagsskjema

Det er tatt i bruk et eget grunnlagsskjema for kartlegging av realkompetanse. Dette kan du få ved å henvende deg til nærmeste videregående skole, arbeidskontor, OPUS eller Godkjenningssentralen.