Språk

 

Rådgivertjenesten

Trenger du råd og veiledning, eller noen å snakke med? Ta kontakt med en rådgiver.

Elev søker på Vigo - Klikk for stort bilde

Rådgivertjenesten 

 

Trenger du råd og veiledning, eller noen å snakke med?  

Skolens rådgivere og helsesykepleier er tilgjengelig også for fysiske møter nå når skolen er delvis åpnet igjen. Ønsker du kontakt, send en e-post, ring/ eller send en SMS til en av rådgiverne eller helsesykepleier.   

 

Kirkenes videregående skole tilbyr ulike typer veiledning og tjenesten består av ulike fagpersoner. Våre rådgivere jobber tverrfaglig og formidler kontakt videre ved behov. Skolehelsetjenesten har eget kontor på skolen, samlokalisert med rådgivertjenesten. 

Alle rådgivere har taushetsplikt. 

 

Rådgiver sosialpedagogikk 

Nina Danielsen, e-post: nina.danielsen@tffk.no, tlf: 477 109 88 

 

Rådgiver studie- og yrkesvalg 

Jørn Krogseng, e-post: jorn.brose.krogseng@tffk.no, tlf: 950 57 108 

 

Oppfølgingstjenesten (OT) for Sør-Varanger 

Stig Nytun, e-post: Stig.Nytun@tffk.no, tlf: 974 040 53 

 

Fagopplæringskoordinator 

Stig Nytun, e-post: Stig.Nytun@tffk.no, tlf: 974 040 53 

 

Rådgiver pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 

Elin Henriksen, e-post: Elin.Kristin.Henriksen@tffk.no, tlf 415 912 46 

 

Fagleder spesialpedagogikk 

Hallgeir Larsen, e-post: hallgeir.larsen@tffk.no 

 

Rådgiver PPT er i gang med sakkyndige vurderinger om spesialundervisning for enkelte søkere for skoleåret 2020-21. I den forbindelse kan foresatte, søkere og andre etater/skoler kontakte PPT ved behov. PPT vil i noen saker ha behov for en prat med foresatte og søkere, og vil ta kontakt for enkeltmøte fysisk eller over nett.