Språk

 

Fagopplæringskoordinator.

Illustrasjonsbilde TI, sveising - Klikk for stort bilde

Fagopplæringskoordinator arbeider med og for ungdom i samarbeider med Oppfølgingstjenesten, NAV og Opplæringskontorene i forhold til å bistå ungdom med å få fullført sin yrkesfagutdanning.

Koordinatoren er fylkeskommunens førstelinjetjeneste når det gjelder å få flere lærlinger og lærekandidater ut i et læreforhold.
 
Noen av fagopplæringskoordinatorens arbeidsområder:
  • Få flere ut i lære - oppfølging av avgangselever som ikke har søkt eller fått læreplass (i samarbeid med oppfølgingstjenesten).
  • Legge til rette for samarbeid mellom skole, lokalt arbeidsliv, opplæringskontor og lærebedrifter.
  • Oppfølging av selvstendige lærebedrifter.
  • Bistå lærlinger med strykfag og tilrettelegge for gjennomføring av kvalifiseringstiltak. 
  • Forebygging av brudd på lære- og opplæringskontrakter.

Slik går du fram for å finne mulige lærebedrifter:

https://utdanning.no/

  1. Klikk deg inn på ditt yrke/utdanningsløp.
  2. Velg 3. år.
  3. Velg arbeidsmarked i den kommunen/fylke du ønsker læreplass.
  4. Se oversikt over mulige lærebedrifter i valgte kommune/fylke.
 
 
Fagopplæringskoordinator: 
 
Stig Nytun
+4778963323
97404053

Kontaktperson

Stig Nytun
Fagopplæringskoord./Oppfølgingstj.
78 96 33 23