Språk

 

Karriereveiledning/ karriereplan

Som elev ved Kirkenes vgs har du nå valgt på grunnlag av din karriereplan fra grunnskolen (10. klasse) enten programfag for studiespesialisering - som fører frem til studiekompetanse ved høgskoler og universitet eller yrkesfaglig programfag - som fører deg frem mot fagbrev/eventuelt lavere sluttkompetanse.

Utdanningsløp

Det utdanningsløp du har valgt for å skaffe deg et yrke, vil kreve at du finner ut hvilke drømmer og ønsker du har, tenker igjennom hvilke evner, anlegg, interesser og ferdigheter du har, vurderer hvilke mål/karakterer du ønsker i fagene og lager en plan for utdanningskløpet ditt – en karriereplan.

For at skolen skal kunne hjelpe deg på din vei og for at du skal få systematisk oppfølging fra skolens side, ber vi deg fylle ut og drøfte dette med dine foresatte, kontaktlærer og rådgiver.

Elevplanen

Elevplanen skal vise hva du har valgt av utdanningsprogram og hva du ønsker som sluttkompetanse i videregående opplæring. Elevplanen er også en dokumentasjon for at skolen følger deg opp i utdanningsløpet ditt. Skolen vil beholde en kopi av denne som dokumentasjon på at du har fått veiledning fra skolen.
 
Første elevsamtale skal du fylle ut til første elevsamtale med kontaktlærer.
Ved slutten av elevsamtalen vil du få hjelp til å fylle ut/oppgradere Elevplanen.
 
Etter første elevsamtale fyller du ut. Min karriereplan 
 
Skolens karriereveileder er Jørn Brose Krogseng.

Kontaktperson

Jørn Brose Krogseng
Karriereveileder
78 96 34 36