Språk

 

Oppfølgingstjenesten (OT) for Sør-Varanger

Elev søker på Vigo - Klikk for stort bildeOppfølgingstjenesten arbeider med og for ungdom som har rett til videregående opplæring til og med det året de fyller 21 år.

OT skal kontakte ungdom i målgruppa og være behjelpelige med å formidle tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansegivende tiltak. Opplæringen og tiltak som tilbys, skal så langt som mulig føre fram til formell kompetanse. OT samarbeider med kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom.

 
Tiltakene som blir tilbudt er gratis og utarbeides i samarbeid med ungdommene. Ansatte har taushetsplikt.
OT gir tilbud til ungdom som har rett til videregående opplæring og som
  • ikke har søkt videregående opplæring
  • ikke har tatt imot tildelt elev- eller læreplass
  • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
  • ikke er i arbeid
  • har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret
  • har avbrutt lærekontrakt eller opplæringskontrakt
 
Stig Nytun
Oppfølgingstjenesten for Sør-Varanger
+4778963323
97404053

Kontaktperson

Stig Nytun
Fagopplæringskoord./Oppfølgingstj.
78 96 33 23