Språk

 

Anleggsmaskinavdelingen

Praksis 3AMA - Klikk for stort bildePraksis 3AMA

Anleggsavdelingen til Kirkenes videregående skole var ferdig i 1986 og ligger i Bjørnevatn. Avdelingen har store og velutstyrte undervisningslokaler og i tillegg en stor maskinpark som brukes i undervisningen. 

Allsidig maskinpark

Skolen har en svært allsidig maskinpark med tilsammen 24 enheter av varierende merker og typer. Opplæringen foregår både i klasserom og på verksted. Elevene i Vg2 Anleggsteknikk er i tillegg ute på skolens øvingsområde og på forskjellige arbeidsoppdrag i distriktet. Elevene som går Vg3 Anleggsmaskinreparatør fungerer som mekanikere for skolens anleggsmaskiner. 30 elever fra Vg2 Anleggsteknikk benytter disse maskinene i sin opplæring, og reparatørelevene får derfor en meget god og variert praksis.

Avdelingen består av :
VG2 Anleggsteknikk - 2 klasser
VG2 Arbeidsmaskiner - 1 klasse 
VG3 Anleggsmaskinmekaniker - 1 klasse

Aktivitet på førerlinja - Klikk for stort bildeAktivitet på førerlinja

 

Vg2 Anleggsteknikk

Anleggsmaskinavdelingen utdanner anleggsmaskinførere, asfaltører, banemontører, fjell- og bergverksarbeidere og vei- og anleggsfagarbeidere. Etter VG2 Anleggsteknikk er det 2 år i lære i det aktuelle yrket. 

Anleggsmaskinførerutdanningen ved vår skole har elever fra hele landet. Linjen er velrenomert, og maskinførere fra oss har flere ganger vunnet nasjonale konkurranser. Vi har over flere år samarbeidet med tilsvarende skoler i Finland og vi har et nært samarbeid med MEF (maskinentreprenørenes forbund) og er medlemmer av NORSI. I tillegg har vi har nylig innledet er samarbeid om utdanning av maskinførere til gruveindustrien på Grønland.

Vg2 Anleggsteknikk har status som landslinje, noe som betyr at elever fra hele landet kan søke denne utdanningen.

Vg2 Arbeidsmaskiner - Vg3 Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinavdelingen utdanner reparatører til landbruk og anleggsbransjen. Spesielt anleggsbransjen har et stort behov for dyktige reparatører, og elever fra skolen er ettertraktet på arbeidsmarkedet. 

Verkstedet til Vg3 - Klikk for stort bildeVerkstedet til Vg3

 

Vg2 Arbeidsmaskiner

Vg2 arbeidsmaskiner disponerer flotte lokaler med mange modeller og godt utstyr.

Vg2 arbeidsmaskiner gir opplæring som kvalifiserer for læretid innen landbruksmekaniker eller anleggsmaskinmekaniker. Vg2 arbeidsmaskiner gir også opplæring som kvalifiserer til videre skolegang Vg3 Anleggsmaskinmekaniker.

Landbruksmekaniker er et 2+2 løp, med to år i skole og to år i lære.

Anleggsmaskinmekaniker er i utgangspunktet et 2+2 løp med to år i skole og to år i lære, men de fleste velger 3+1 løp, det vil si tre år i skole og et år i lære. Skolen tilbyr denne utdanningen - etter at elevene har fullført Vg2 Arbeidsmaskiner går de videre på Vg3 Anleggsmaskinmekaniker for så å fullføre utdanningen med ett år i lære.

Vg3 Anleggsmaskinmekaniker

Kirkenes videregående skole tilbyr et tredje skoleår frem mot utdanningen Anleggsmaskinmekaniker, og læretiden kortes ned til ett år med denne varianten. Foruten kroppsøving er undervisningen rettet mot yrkesfaget.
Nødvendige forkunnskaper: Fullført og bestått Vg2 Arbeidsmaskiner
 
Vg3 Anleggsmaskinmekaniker disponerer en svært allsidig maskinpark med tilsammen 24 anleggsmaskiner av varierende merker og typer, fra 2,5 til 24 tonn. 30 elever fra V22 Anleggsteknikk benytter disse maskinene i sin opplæring og elevene som går VG3 Anleggsmaskinreparatør fungerer som mekanikere for skolens anleggsmaskiner. Reparatørelevene får derfor en utfordrende og meget god og variert praksis og opplæringen foregår både i klasserom og på verksted.
 
Anleggsmaskinmekaniker er i utgangspunktet et 2+2 løp med to år i skole og to år i lære, men de fleste velger 3+1 løp, det vil si tre år i skole og et år i lære. Vg3 Anleggsmaskinmekaniker er det tredje skoleåret i denne varianten.

Landslinje

VG3 Anleggsmaskinmekaniker har status som landslinje, noe som betyr at elever fra hele landet kan søke denne utdanningen.

Bilder fra Anleggsmaskinavdelingen

 Slideshow : Anleggsmaskinavdelingen

Bilder fra bedriftsbesøk 

Slideshow : 2015 02 Bedriftsbesøk

Kontaktperson

Avd leder
78 96 35 03