Språk

 

Vg2 Anleggsteknikk

 

Skolen i Bjørnevatn - Klikk for stort bilde

Anleggsmaskinavdelingen ved Kirkenes VGS utdanner anleggsmaskinførere, fjell- og bergverksarbeidere og vei- og anleggsfagarbeidere. Etter  Vg2 Anleggsteknikk er det 2 år læretid i det aktuelle yrket.

Velrenomert linje

Vg2 Anleggsteknikk har elever fra hele landet. Linjen er velrenomert, og maskinførere fra oss har flere ganger vunnet nasjonale konkurranser. Vi har over flere år samarbeidet med tilsvarende skoler i Finland og vi har et nært samarbeid med MEF (maskinentreprenørenes forbund) og er medlemmer av NORSI. I tillegg har vi nylig innledet et samarbeid om utdanning av maskinførere til gruveindustrien på Grønland. 

Allsidig maskinpark

Skolen har en svært allsidig maskinpark med tilsammen 24 enheter av forskjellige merker, typer og størrelser, og elevene på Vg2 Anleggsteknikk benytter disse maskinene i sin opplæring. Opplæringen foregår både i klasserom og på verksted, ute på skolens øvingsområde og på forskjellige arbeidsoppdrag i nærområdet

For mer informasjon om anleggsmaskinavdelinga se «lenke til anleggsmaskinavdelinga».

Landslinje

Vg2 Anleggsteknikk har status som landslinje, noe som betyr at elever fra hele landet kan søke denne utdanningen.

Mer om de ulike yrkene

Mer informasjon om anleggsmaskinavdelinga

 

Fagoversikt Vg2 anleggsteknikk

Fellesfag

Årstimer

Engelsk 56
Norsk 56
Samfunnsfag 84
Kroppsøving 56

Programfag

 
Bransjelære 140
Produksjon  337
Prosjekt til fordypning 253

Totalt timetall

35 t/uke

 

 
 
 

 

Litt av hverdagen til anleggsteknikk

Posted by Kirkenes.vgs. Anleggsmaskin avdelingen on 19. februar 2015

Kontaktperson

Avd leder
78 96 35 03
78 96 35 07
Adjunkt m/tilleggsut
78 96 35 08