Språk

 

Vg1 Design og håndverk

Design og håndverk - Klikk for stort bilde

Her vil du lære om designprosessen, bruk av digitale programmer som Photoshop og Illustrator, komposisjon, farge, form, skrift, tegning, arbeidstegning, materialer og teknikker. Videre vil du lære om markedskunnskap, bedriftsetablering, presentasjonsteknikker og kvalitetssikring. 

Egenskaper

DH er for deg som ønsker:

 • å lære et håndverk
 • å få en yrkeskompetanse
 • opplæring i bedrift (være lærling)
 • svennebrev eller fagbrev
 • kunnskap om design- og håndverkshistorie
 • å jobbe med design knyttet til ulike håndverksyrker
 • kjennskap til og erfaring med innovasjon og entreprenørskap
 • å arbeide med ulike materialer og teknikker
 • å utvikle enkle håndverksprodukter og -tjenester
 • å lære yrkesteori og få erfaring i praksis
Etter et år på DH kan du velge mellom ca. 50 ulike yrker:
 
På vår skole har vi Vg2 Frisør.    
 

Yrker

Du kan bli:
 • aktivitør, blomsterdekoratør eller frisør
 • urmaker, gull- eller sølvsmed
 • buntmaker, bunadtilvirker eller kjole- og draktsyer
 • møbelsnekker, treskjærer eller orgelbygger
 • keramiker, skomaker eller smed
 • interiørkonsulent eller utstillingsdesigner
 
Det er også fullt mulig å få generell studiekompetanse når du starter på DH ved å gå påbygning
 

Fagoversikt Vg1

Fellesfag

Timer per uke

Engelsk 2
Norsk 3
Matematikk 3
Naturfag 2
Kroppsøving 2

Programfag

 
Produksjon  
Kvalitet og dokumentasjon  
Prosjekt til fordypning 6

Totalt timetall

35

 
 
På DH har elevene mulighet for å undersøke ulike yrker knyttet opp mot
læreplanen.
 
Med utgangspunkt i gamle håndverksteknikker og håndverkshistorie lærer elevene å utvikle og designe nye og innovative gjenstander og/eller tjenester.Elevene skal finne frem til egne utviklingsbehov, og de skal ha fokus på trender, marked, prisberegning og salg, samt kvalitetssikre sin egen produksjon og kompetanse. 
Elevene skal ha kjennskap til håndverkshistorie og -tradisjoner innen ulike design og håndverksyrker.
De skal synliggjøre og begrunne; egne ideer, arbeidsmetoder og teknikker, designprosessen, valg av materialer, etc. Fokus på helse, miljø og sikkerhet er viktig. Elevene skal bli skikket til å behandle kunder og ta i bruk relevant fagspråk. Det er også viktig at de får en forståelse av samfunnets behov for produkter og tjenester.
 

Litt om innholdet på vg1 design og håndverk

 
Elevene lærer om designprosessen, bruk av digitale programmer som Photoshop og Illustrator, komposisjon, farge, form, skrift, tegning, arbeidstegning, materialer og teknikker. Videre lærer de om markedskunnskap, bedriftsetablering, presentasjonsteknikker og kvalitetssikring. 
Formålet med felles programfag er å gi elevene praktisk erfaring med produksjon og grunnleggende arbeid innen norske design- og håndverksyrker. 
I tråd med samfunnsendringene generelt, endres behovet for håndverksprodukter og tjenester raskt i yrkene innen design og håndverk. Disse yrkene har derfor behov for håndverkere som er endringsdyktige og bevisste på design og kvalitet i håndverksprodukter og tjenester.
Siden 2009 har DH hatt et spennende samarbeid med Murmansk State technical college of Service  i Russland, og elevene har deltatt i ulike prosjekter både på skolen, under Barents-Spektakel og i Murmansk.
 

Kontaktperson

Wenche Beate Huru
78 96 33 14
78 96 33 49
Faglærer FBIE
78 96 33 40