Fagskolen i Kirkenes for anlegg og bergverk, deltid

Har du fagbrev og/eller mer enn fem års praksis fra anlegg og bergverksfaget vil en fagskole være et godt alternativ for videreutdanning. Ta 120 fagskolepoeng gjennom et fleksibelt samlingsbasert studietilbud i Kirkenes!

Hvorfor velge Fagskolen i Kirkenes?

Studieenhetene, moduler, oppbygging og gjennomføring

  • To års normert studietid
  • 120 fagskolepoeng = 3120 timer
  • Fleksibelt samlingsbasert studietilbud
  • «3-årig» – fordelt på 18-20 samlinger

Det er mulig å søke Lånekassen om lån og stipend.
Gjennomgående fag er realfagene og kommunikasjonsfagene også vil være integrert i flere av gruve- og anleggsfagene.

Ressursutnyttelse, miljøkunnskap og HMS vil også være et gjennomgående tema i alle fag.

Studenten

  • Fagarbeider eller en med realkompetanse i fullt arbeid som arbeidsgiver ønsker å utdanne til mellomleder/formann.
  • En som søker arbeidsgiver om redusert arbeidstid for å utdanne seg på deltid.
  • Fagarbeider som må omskoleres via NAV og som er motivert til å ta en utdannelse ved siden av jobb og som har forberedt sine nærmeste på at dette vil bli tre slitsomme, men lærerike år.
  • En som er forberedt på å prioritere studiene foran mye annet.
  • En som ser en fagskoleutdanning som en nyttig utdanning i sitt karrierevalg.

Søk skoleplass  Studieplan for fagskolen (PDF, 2 MB)

Se video

Se NRK- filmen som presenterer Fagskolen i Kirkenes og utdanninga av fagskoleingeniører innen anlegg og bergverk. Deltakerne i filmen er studenter ved fagskolen. Filmen er finansiert av Finnmark fylkeskommune, NRK og fagskolen.

 

Gratis

Fagskolen i Kirkenes er en offentlig skole hvor det ikke betales skolepenger, men studentene må selv kjøpe undervisningsmateriell som bøker og PC. Studentene må også dekke tapt arbeidsfortjeneste, reiser og opphold. Statens Lånekasse vil kunne dekke deler av dette gjennom lån og stipend. Studentene søker selv Lånekassa når de har fått bekreftet studieplass.

Kontakt

Fagleder Trond Dahlberg
Send e-post
Mobil: 99580654

Telefon Kirkenes videregående skole: 79963300

Les mer om fagskolene i Troms og Finnmark på tffk.no

Til toppen