Språk

 

Vg2 Helsearbeiderfag

Elever  i Vg2, i praksis - Klikk for stort bilde

Helsefagarbeideren arbeider i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor. 

Elever i Vg2, ute i praksis - Klikk for stort bilde

Sentrale arbeidsoppgaver

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Sentrale arbeidsområder er 
  • utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum
  • arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak
  • planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren
  • å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper
  • å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk
  • journalføring, dokumentasjon og rapportering

Personlige egenskaper

Det er viktig med personlig egnethet i forhold til yrkesutøvelsen. Du må kunne bry deg om, vise omsorg og respekt for og ta hensyn til andre mennesker. Du bør kunne arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre. 

Elever i praksis - Klikk for stort bilde

 

Formelle krav

For å kunne bruke yrkestittelen helsefagarbeider kreves autorisasjon fra St
atens autorisasjonskontor for helsepersonell
       

Fagoversikt Vg2 helsearbeiderfag

Fellesfag

Timer per uke

Engelsk 2
Norsk 2
Samfunnsfag 3
Kroppsøving 2

Programfag

 
Helsefremmende arbeid 5
Kommunikasjon og samhandling 7
Yrkesutøvelse 5
Prosjekt til fordypning 9

Totalt timetall

35