Språk

 

Fellesfag ST

Klikk for stort bildeAlle elever på studiespesialisering tar noen fag som er felles for alle. Noen av fagene kan man seinere velge som programfag. 

Fellesfagene er:

Norsk: 

Fire timer på Vg1, fire timer på Vg2 og seks timer på Vg3. Norsk er både et redskapsfag og et danningsfag. Det vil si at du har faget for bedre å kunne formidle og forstå andre fag, men også for å lære om norsk språk, litteratur og kultur.

Samisk som første- eller andrespråk:

I tillegg til opplæring i norsk kan du ha samisk som første- eller andrespråk. Hvis du velger dette trenger du ikke å velge et andre fremmedspråk. De fleste som har undervisning i samisk har bakgrunnskunnskap og bruker språket aktivt, men vi tilbyr også en variant hvor du ikke trenger å kunne samisk fra før, men du ønsker likevel å lære det som ett av dine morsmål. Les mer om faget fra startsida for studiespesialisering.

Finsk som andrespråk:

På samme måte som med samisk tilbyr vi opplæring i finsk som andrespråk. De som velger dette er elever som har en viss bakgrunn i finsk, og som gjerne har hatt finskopplæring i grunnskolen.

Engelsk:

Fem timer på Vg1 er felles for alle. Her lærer du om engelsk som verdensspråk, om kultur, språk, politikk, geografi, skolesystem, litteratur og så videre. Vi legger vekt på at du som elev skal bli i stand til å formidle tanker og meninger på engelsk. I engelsktimene bruker derfor både elevene og læreren i størst mulig grad engelsk som kommunikasjonsspråk.

Naturfag: 

Fem timer på Vg1 er felles for alle. Du vil jobbe med emner innenfor det som på neste nivå deles i fysikk, kjemi og biologi. Naturfag er viktig for å forstå viktige sammenhenger i verden, og i tillegg til å lære hvordan ting henger sammen vil du bli i stand til å gjøre riktige valg med tanke på å ta vare på naturen og kloden.

Samfunnsfag:

Elever på Vg1 studiespesialisering har tre timer i uka med samfunnsfag. I faget jobber du med ulike emner, noen av dem er  typiske for yrkeslivet, slike som fagforeningsarbeid, arbeidsmarked, ledighet.  Videre lærer du om strukturene i samfunnet vårt, som demokrati, partipolitikk, valg, samarbeid utenfor landegrensene og så videre. Du vil også se på hvordan samfunnet former oss, og på økonomi i storsamfunnet og for den enkelte.

Matematikk:

Alle elever har matematikk på Vg1 og Vg2. De som ikke planlegger å studere med matematikk bruker oftest å velge en variant hvor de har fem timer med 1P på Vg1 og så tre timer med 2P på Vg2. Denne varianten kalles ofte «praktisk matematikk» og gir deg et godt matematisk grunnlag, selv om du ikke ønsker å studere faget videre. 
De som ønsker å fordype seg mer i matematikk velger den varianten som heter 1T på VG1. Da har du fem timer i uka med «teoretisk matematikk». De fleste av disse elevene velger så R1 på VG2, da som et programfag.
Det er også mulig å kombinere 1P og 2P, men vi ser at det er faglig tyngre å ta 1P og så velge R1.
Du vil få hjelp og veiledning til å velge den varianten av matematikk som passer best for deg, de faglige styrkene dine og framtidsplanene dine.

Kroppsøving:

Alle elever har to timer kroppsøving i uka alle tre årene på studiespesialisering.  I kroppsøving lærer du om forskjellige måter å trene og å holde deg i form på, både ute og inne. Du lærer å lage en treningsplan, om kosthold og lagspill.

Andre fremmedspråk:

Alle elever på studiespesialisering, unntatt de som har samisk eller finsk som første eller andrespråk, skal ha et fremmedspråk i tillegg til engelsk.  Du kan lese om disse fagene fra studiespesialisering si startside. De som har hatt fremmedspråk i grunnskolen må ha minimum to år med fremmedspråk på studiespesialisering, de som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen må ha språk i alle tre årene.