Språk

 

Økonomifag

Klikk for stort bilde

Kirkenes videregående skole vektlegger økonomifag høyt, og med dyktige og engasjerte økonomilærere har vi en visjon om å være det naturlige valget for økonomi-interessert ungdom i Finnmark. 

I økonomiseksjonen er det derfor mulig å kjøre et rent økonomiløp med 15 timer økonomi pr uke, fordelt på følgende fag:

2. året:
 
3. året:
 
Det er og mulig å velge enkeltfag kombinert med andre programområder, så fremt det passer med timeplanen.
 

Entreprenørskap

Entreprenørskap omhandler oppstart og drift av egen bedrift. Undervisningsmetoden her er ungdomsbedrift (UB) som vi driver i et nært og godt samarbeid med 

Klikk for stort bilde

Ungt Entreprenørskap (UE). Dette betyr at elevene starter egne, reelle bedrifter, driver dem gjennom skoleåret og avvikler de i mai måned. Vi lærer ideutvikling, markedsføring og salg, produktutvikling, profilering, organisasjonsteori og grunnleggende bedriftsøkonomi. Gjennom dette prosjektet oppnår elevene å erfare kompetansemålene, i tillegg til teoretisk tilnærming. Resultatet er fagforståelse på et høyere nivå, og som en av våre elever så godt uttrykte det: «… jeg har aldri skjønt meg på økonomi, og når jeg så et regnskap fikk jeg vondt i hodet. Men etter entreprenørskap har jeg skjønt meningen med det, jeg skjønner hva som skal plottes inn hvor, og hvorfor.» Entreprenørskapselevene våre utmerker seg som særdeles dyktige og har de fire siste årene vært 

Klikk for stort bilderepresentert i Norgesmønstringen (NM) for ungdomsbedrifter, samt vært norgesrepresentanter ved Europeisk Handelsmønstring (Trade Fair) i Haifa, Israel.

Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi er den fundamentale forståelsen for økonomi. Hadde alle beslutningstakere på høyere nivå kunnet dette faget, ville mange avgjørelses endt annerledes. Her lærer vi hvordan og hvorfor pengene strømmer slik de gjør i samfunnet; hvor kommer pengene fra, hvordan styrer vi dem og hvor ender de. Hvilken rolle spiller privatpersoner, hva gjør bedriftene, hvordan jobber finansministeren og sentralbanksjefen, og blir vi påvirket av de andre landene?
Hvorfor er det ikke mer penger i helsesektoren og er det lurt med

Klikk for stort bildebompenger?

Økonomistyring

Økonomistyring er regnskapsfaget. Her lærer vi hvordan vi håndterer pengene etter at de er kommet inn i bedriften, og hvordan vi fører penger som er gått ut av bedriften.  Her får vi 
altså kontroll på ting!

Økonomi og ledelse

Økonomi- og ledelse er strategifaget. Her lærer vi hvordan vi skal tenke før vi bruke
r penger. Hva er det lurt å tenke på, kan vi tjene mer penger dersom vi gjør noe annerledes og hva skjer dersom jeg ikke har tenkt på alt? Dette faget er svært fint å ha dersom du skal studere finans på et senere tidspunkt.

Elevene gratuleres av lærer - Klikk for stort bilde

Vi gleder oss svært til å ta i mot deg i økonomiseksjonen. 
 
 

 

Bedriften Miljøkrutonger UB kom på 2. plass på Finnmarksmesterskapet for Ungdomsbedrifter.

Miljøkrutonger UB plukket med seg flere premier på Finnmarksmesterskapet for Ungdomsbedrifter. De vant blant annet Sametingets pris for størst verdiskapingspotensial på FM 2017 og er nå invitert til å delta på NM i Lillestrøm 4.-5. mai sammen med Table Duo UB. 

Kontaktperson

78 96 33 70
78 96 35 31
78 96 35 73