Språk

 

Programfag engelsk

Vi møter engelsk hver eneste dag, og de fleste av oss både leser og skriver engelsk hver dag. I tillegg bruker vi språket muntlig på reise, i møte med fremmede, i studier og så videre. Når du velger engelsk programfag vil du behersket språket enda bedre, og du vil i tillegg lære om kultur, litteratur og samfunnsliv i engelskspråklige områder. Du kan velge engelsk som programfag både på VG2 og VG3. Hvis du velger engelsk begge årene så gir det fordypning i faget.

Internasjonal engelsk

Internasjonal engelsk velger du på VG2. I faget er særlig dette at engelsk er et verdensspråk fremtredende. Man ser på samarbeid over landegrenser og jobber spesielt med varianter av engelsk utenfor det angloamerikanske kjerneområdet. Faget ser også på internasjonale og globale utfordringer, og man bruker ulik litteratur og sakprosa for å belyse noen av et uendelig antall utfordringer og rikdommer.

Samfunnsfaglig engelsk

På VG3 kan du velge Samfunnsfaglig engelsk, forutsatt at du har hatt Internasjonal engelsk. I dette faget konsentrer man seg om språk og kommunikasjon, men faget særpreges av at man ser på politiske, sosiale og økonomiske forhold i engelskspråklige land, med hovedvekt på Storbritannia og USA. Dere kommer også til å se på historiske hendelser og aktuelle spørsmål.