Språk

 

Realfagene

Kirkenes videregående skole tilbyr undervisning i alle realfagene. Som elev vil du møte engasjerte lærere og store, godt utstyrte klasserom. Du vil få tett oppfølging av lærere og mulighet til ekstra leksehjelp

Fagene som tilbys er:

2.året:

Matematikk R1

Fysikk 1

Kjemi 1

Biologi 1

 

3.året:

Matematikk  R2

Fysikk 2

Kjemi 2

Biologi 2

Matematikk:

 

Matematikk er et fag som på en sentral måte preger vår moderne sivilisasjon, både som redskap til å forstå og fungere i samfunnet og som bærer av en tradisjon med røtter i mange av verdens gamle kulturer.

Matematikk brukes til å utforske universet, systematisere erfaringer og beskrive og forstå naturgitte og samfunnsmessige sammenhenger.

Menneskets glede over arbeidet med faget i seg selv har vært en inspirasjonskilde til utvikling av matematikken.

Fysikk

Fysikk handler om menneskets evne til å undre seg, og behovet for å finne årsaker og forklaringer på det som skjer rundt oss. Gjennom observasjon, eksperimentering og teoretisk arbeid vil du søke, og finne, forklaring på fenomener i naturen og universet.

Du vil trene opp din egen evne til kritisk tenking og til faglig argumentasjon. I løpet av første året, vil du få mulighet til å dra på bedriftsbesøk for å se hvordan teorien du lærer på skolen, brukes praktisk ute i arbeidslivet.

Kjemi

Alt i naturen består av stoffer - også alt som lever. Kjemikere utforsker, bestemmer og beskriver hvordan stoffer er oppbygd på mikronivå, og forklarer på dette grunnlaget stoffenes egenskaper og reaksjoner.

Som elev vil du få arbeide praktisk på laboratoriet, og du vil jobbe teoretisk. Du vil få kunnskaper om kjemiske stoffers påvirkning av samfunnet rundt oss, og settes i stand til å diskutere den etiske siden ved kjemisk forskning.

Biologi

Mennesket har alltid vært avhengige av kunnskaper om naturen for å overleve. Biologisk kunnskap inkluderer alt fra det forunderlige som skjer på mikronivå i det indre av cellene, til samspillet i økosystemene på jordkloden.

Som elev jobber du både i laboratorium på skolen og ute i felt. Du vil få kunnskaper som setter deg i stand til å forstå samspillet i naturen omkring deg, og sette deg i stand til å delta i samfunnsdebatten.