Språk

 

Samfunnsfagene

Disse programfagene passer for deg som er interessert i å lære mer om hvordan samfunnet er bygd opp, hvordan vi mennesker tilpasser oss samfunnet og hvordan demokratiet har utviklet seg. Elevene som velger samfunnsfag liker engasjement og debatt, og ofte er det de samme elevene som engasjerer seg i lokalpolitikk, elevråd og frivillig arbeid som også er elever i disse fagene.

Du kan velge ulike retninger avhengig av om du er interessert i kulturforståelse, historie, politikk, sosiale problemer, filosofi og så videre. Kirkenes videregående skole tilbyr to ulike fag. Hvert av dem har fem skoletimer i uka, og du kan ha begge fagene i to år og slik oppnå fordypning i faget.

Disse programfagene passer for deg som er interessert i å lære mer om hvordan samfunnet er bygd opp, hvordan vi mennesker tilpasser oss samfunnet og hvordan demokratiet har utviklet seg. Elevene som velger samfunnsfag liker engasjement og debatt, og ofte er det de samme elevene som engasjerer seg i lokalpolitikk, elevråd og frivillig arbeid som også er elever i disse fagene.

Du kan velge ulike retninger avhengig av om du er interessert i kulturforståelse, historie, politikk, sosiale problemer, filosofi og så videre. Kirkenes videregående skole tilbyr to ulike fag. Hvert av dem har fem skoletimer i uka, og du kan ha begge fagene i to år og slik oppnå fordypning i faget.