Språk

 

Vg2 Bilskade, lakk og karosseri

Klikk for stort bilde

Bilskade, lakk og karosseri er linja for deg som har lyst å jobbe med bilskadereparasjoner eller billakkering. Det gir deg mulighet for å jobbe mot fagbrev som billakkerer, bilskadereparatør eller som chassispåbygger. Etter to år som lærling så kan du avlegge fagprøve. Undervisningen foregår på skolebiler, modeller, kundebiler og elevbiler. Med lite fravær får du mulighet til å jobbe med dine egne kjøretøy i deler av året og kan da utføre oppretting og lakkering.

Etter fagbrev finnes det mulighet for å gå videre på teknisk fagskole eller Y-veien til ingeniørutdannelse.

Yrkesfaglig fordypning

Faget har 253 timer per år og foregår for det meste ute i bedrift. Timene er fordelt på tre perioder med 5 dager i bedrift omtrent i uke 40, ca. 10 dager i månedsskifte februar mars. Siste periode har foregått ca. 10 dager i etterkant av påskeferien. I deler av siste periode har elevene også hatt tilbud om å reise på fabrikkbesøk  sammen med kjøretøy som en del av faget. Dette er noe som vi vil tilstrebe også kommende år.

Verkstedarbeid og Dokumentasjon og kvalitet

Timene i Verkstedarbeid og Dokumentasjon og kvalitet kombineres sammen og foruten periodene i bedrift så foregår ca. 20 - 22 timer ukentlig i verkstedlokaler mens i de siste 4 - 6 timene har vi yrkesteori i klasserom eller verksted. På verksted og i teorirom benyttes moderne undervisningsmetoder med interaktive studieteknikker og oppgaveløsing. Du får lære og øve deg i lakkering og oppretting. Du får kjennskap til det moderne sikkerhetskarosseriet, hvordan det er bygd opp og hvordan sikre bilskadereparasjoner utføres

Samarbeid med bilbransjen

Skolen og bilavdelingen har gjennom mange år utviklet et meget godt samarbeid med bil og motorbransjen i Finnmark. Bransjen har et stort behov for medarbeidere innenfor bilfag og samarbeidet med hensyn til å få elever ut i bedrift samt i lære etter VG2 er veldig godt. I 2014 ble det og etablert et formelt samarbeid med Bil og motorbransjen i Øst-Finnmark med bl.a. egen facebookside.

 

Fagoversikt Vg2 bilskade, lakk og karosseri

Fellesfag

Timer per uke

Engelsk 2
Norsk 2
Samfunnsfag 3
Kroppsøving 2

Programfag

 
Karossereri- og lakkteknikk 12
Dokumentasjon og kvalitet 5
Prosjekt til fordypning 9

Totalt timetall

35