Språk

 

Vg2 Kjøretøy

Etter VG2 kjøretøy kan du søke læreplass i bilfaget, lette kjøretøy,  bilfaget, tunge kjøretøy, hjulutrustningsfaget, motormekanikerfaget, motorsykkelfaget og reservedelsfaget. Etter to år i lære kan du ta fagbrev.

Etter fagbrev er det bl.a. mulig å bli fagskoleingeniør ved å gå teknisk fagskole med fordypning innenfor bilteknikk. Du kan også ta ingeniørutdannelse med Y-veien.

Yrkesfaglig fordypning

Faget har 253 timer per år og foregår for det meste ute i bedrift. Timene er fordelt på tre perioder med 5 dager i bedrift omtrent i uke 40, ca. 10 dager i månedsskifte februar mars. Siste periode har foregått ca. 10 dager i etterkant av påskeferien. I deler av siste periode har elevene også hatt tilbud om å reise på fabrikkbesøk som en del av faget. Dette er noe som vi vil tilstrebe også kommende år.

Verkstedarbeid og Dokumentasjon og kvalitet

Timene i Verkstedarbeid og Dokumentasjon og kvalitet kombineres sammen og foruten periodene i bedrift så foregår ca. 20 - 22 timer ukentlig i verkstedlokaler mens i de siste 4 - 6 timene har vi yrkesteori i klasserom eller verksted. På verksted og i teorirom benyttes moderne undervisningsmetoder med interaktive studieteknikker og oppgaveløsing.

Samarbeid med bilbransjen

Skolen og bilavdelingen har gjennom mange år utviklet et meget godt samarbeid med bil og motorbransjen i Finnmark. Bransjen har et stort behov for medarbeidere innenfor bilfag og samarbeidet med hensyn til å få elever ut i bedrift samt i lære etter VG2 er veldig godt. I 2014 ble det og etablert et formelt samarbeid med Bil og motorbransjen i Øst-Finnmark med bl.a. egen facebookside.

 

Fagoversikt Vg2 kjøretøy

Fellesfag

Timer per uke

Engelsk 2
Norsk 2
Samfunnsfag 3
Kroppsøving 2

Programfag

 
Verkstedarbeid 12
Dokumentasjon og kvalitet 5
Prosjekt til fordypning 9

Totalt timetall

35

 

Tverrfaglig samarbeid

På Kirkenes VGS og i kjøretøyfagene har vi et tverrfaglig godt samarbeid mellom program- og fellesfag.

Bilder av elever i aktivitet - Klikk for stort bilde Erik Henneli

Kontaktperson

78 96 33 28