Språk

 

Vg3 Industrimekaniker

 

Fylket har opprettet Vg3 i skolen som skal tilsvare lærlingtiden.

Fagene de får opplæring i er:

Tilvirkning og montering

Planlegging og gjennomføring av ulike arbeidsoppgaver eks montering av automatiske styringssystemer

Vedlikehold og reparasjon

Feilsøking, tilstandskontroll og reparasjon av maskiner og utstyr.

Dokumentasjon og kvalitet