Siste skoledag

Program for siste skoledag før sommerferien.

Kl 07:50 – 11:00 Elever følger opplegg for sin klasse

Kl 11:00 Rektors sommertale - på Teams

Kl 11:15 Grilling for elever og ansatte

Puljeinndeling for å hente grillmat

Puljeinndeling for å hente grillmat

Maten hentes utenfor byggfag og spises i klasserom
Puljeinndeling for å hente grillmat
Klokkeslett Klasser
11:15 1APG, 1UFA, 1ST, 1FD, 1RM, 2KS, 2FR
11:25 1BA, 1EL, 2IB, 2BY, 2KE, 2EL, 3ST, 3PÅ
11:40 2ST, 1HS, 1TP, 2BU, 2HE
11:50 2AM, 2AN, 2KT, 2BL, 2PI, 3AM
12:00 Ansatte som ikke følger en klasse/team

Deretter følger en lang og fin sommerferie!

Til toppen