Vurderingsplattform

Vurderingsplattform Kirkenes videregående skole

Vurderingsplattformen er basert på:  

Klikk for stort bilde
De tre ungdommene på vinnerlaget - Klikk for stort bilde
En PC og en elev som skriver i en arbeidsbok. - Klikk for stort bilde
Elev danderer desserten på fat før servering. - Klikk for stort bilde

Underveisvurderingen skal

 • fremme læring gjennom
  • variert og tilpasset undervisning og vurdering
  • å gjøre læreplan og kompetansemålene forståelige for elevene
  • å legge til rette for elevenes deltakelse i vurderingsarbeidet gjennom egenvurdering
 • bidra til lærelyst underveis gjennom
  • framovermeldinger som skaper engasjement og dialog rundt egen læring
  • at eleven har kunnskap om hva læreren legger vekt på når den vurderer kompetanse i faget, og hvordan eleven vurderes
  • at eleven kjenner til og kan bidra i valg av vurderingsformer
  • varierte og tilpassede vurderingssituasjoner
 • gi informasjon om kompetansen underveis gjennom
  • å gi eleven kjennskap til hva som skal læres og hva som forventes
  • å gi eleven kjennskap til dens faglige styrker
  • å gi eleven kjennskap til faglig ståsted, og hva som skal til for å nå høyere måloppnåelse

Sluttvurderingen (standpunktvurderingen)

 • er et utrykk for den samlede kompetansen eleven har ved avslutning av opplæringen i faget
 • er basert på at elevene har fått vist kompetansen sin på varierte måter som inkluderer forståelse, refleksjon, og kritisk tenkning, i ulike sammenhenger
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
To elever dissekerer en sau. - Klikk for stort bilde
Tre firsørelever med fem hårdukker. - Klikk for stort bilde