Elevråd 2023-2024

Elevrådsstyret skoleåret 2023-2024 består av følgende elever:

Ole Kristian Iversen, leder

Arijus Aguerbi, nestleder

Christopher Jørgensen, sekretær

Rebekka Berglen

Ylva Reinholdtsen

Gabriele Breiteryte