Elevråd 2020-2021

Tillitsvalgte elever møttes til informasjon og valg av elevrådsstyre onsdag 09.09.2020

Elevrådsstyret skoleåret 2020-2021 består av følgende elever:

Aurora S. Møllersen, 3STA, leder

nestleder - velges på nytt 

Marta S. Møllersen, 1STB, sekretær

Kristin Nystad, 2PIA, styremedlem

Anette O. Bangsund, 2HEA, styremedlem

Oda Andersen, 3STA, styremedlem

Daniel Kristiansen, 2IBA, styremedlem

Til toppen