Russestyret

Russestyret ved Kirkenes videregående skole organiseres av russen selv.