NAV-veileder på skolen

Har du spørsmål om jobb, utdanning, økonomi, bolig, eller har du helseutfordringer? Kom og snakk med en NAV-veileder om dine muligheter!

NAV-veilederne er der for å hjelpe elevene med å fullføre skolen. Ofte er det sammensatte utfordringer som levekårsproblematikk, psykiske vansker eller sosiale problemer som gjør at en elev faller ut av videregående skole.

 
NAV-veilederne kan hjelpe til med utenomfaglige utfordringer som gjør det vanskelig å konsentrere seg om skolen, som bolig, hjemmeforhold, økonomi og andre forhold knyttet til livssituasjonen.


NAV-veilederne kan også gi ungdommene råd, veiledning og oppfølging i forbindelse med arbeidspraksis, jobbmuligheter og overgangen fra skole til arbeid.

Kontaktinformasjon.

Hver fredag før lunsj, er NAV ungdomsteam på skolen. Ta kontakt med en rådgiver for å få time, eller møt opp. Du finner NAV ungdomsteam i rådgivergangen, G258 på fredager fra 08:30-11:00.

Tlf 40 63 51 22, epost trine.kjellsdatter.dervo@nav.no