Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier Bente C. Hivand vil være på skolen mandager, tirsdag før lunsj og torsdager. Skolelegen er på skolen på tirsdager 11:30-15:00. Du finner kontoret til helsesykepleier og skolelege i rådgivergangen (G258).

Ta kontakt med helsesykepleier eller sosialrådgiver om du ønsker å bestille time til skolelege.

Kontaktinformasjon:

Snapchat: helsesoester

Telefon: 98 22 60 99

E- post: bch@svk.no

Hva kan helsesykepleier bidra med?

Noen ganger kan man ha behov for å snakke med noen. Du kan ta opp hva du selv ønsker av små og store ting. Helsesykepleier gir råd, støtte og veiledning om f.eks:

 • Fysisk og psykisk helse
 • Skoleproblem/fravær
 • Ernæring/spiseproblematikk
 • Rusproblematikk                                              
 • Familievansker
 • Mobbing/ensomhet
 • Søvn
 • Tristhet/sorg
 • Kjærlighet
 • Seksuell helse
 • Klamydiatest
 • Prevensjonsveiledning og evt resept
 • Graviditetstest
 • Henvise videre i hjelpeapparat og til skolelege ved behov

Råd fra skolelegen om hvordan man forholder seg til luftveisinfeksjoner og dokumentasjon av sykdom

Man skal holde seg hjemme når man får nytilkomne symptomer på luftveisinfeksjon, også milde symptomer. 

Spørsmålene er likevel ofte når man kan komme tilbake på jobb og skole.

Vi anbefaler ALLE voksne test etter 2 dager med symptomer, også lette.

I påvente av å få testet seg og til kjent testresultat må man alltid være hjemme i karantene.

Ved negativ test og god allmenntilstand, ikke feber, at man er i klar bedring: Du kan gå på skole og jobb.

Folkehelseinstituttet formulerer det slik:

Voksne med ØLI-symptomer og negativ test, når kan de gå tilbake på jobb:

«Det anbefales at alle som har nyoppståtte luftveisymptomer som ikke har en kjent årsak, testes og holder seg hjemme til de har fått svar.

Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. Kunnskapen vi har så langt tyder på at man er mest smittsom dagene rundt sykdomsstart og raskt blir mindre smittsom når symptomene er borte» 

VGS-elever anses for ordens skyld som voksne i denne sammenheng.

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/midlertidige-fravarsregler-er-fastsatt/id2736940/

 1. For fravær av helsegrunner fra og med 24. august 2020 og ut skoleåret 2020-2021 gjelder ikke kravet til å dokumentere fraværet etter reglene om fraværsgrensen i videregående skole. Elevene må likevel legge frem foreldrebekreftelse eller egenmelding (elever over 18 år)
 2. Fravær av helsegrunner fra og med 24. august og ut skoleåret 2020-2021 skal ikke føres på elevenes vitnemål eller kompetansebevis. Dette gjelder både for grunnskolen og videregående skole.
 3. Elever som høsten 2020 går på Vg4 påbygging til generell studiekompetanse, og som innen 1. november gjennomfører fag- eller svenneprøve som våren 2020 ble utsatt på grunn av covid-19-utbruddet, kan få fraværet ansett som dokumentert etter reglene om fraværsgrensen. Fraværet skal heller ikke føres på vitnemål eller kompetansebevis

 

Vi ønsker i særdeleshet ikke at syke ungdommer kommer på skolen/legekontor for å få legeerklæring med pågående symptomer som feber, hoste, tungpust og lettere luftveissymptomer. Dersom elever eller ansatte trenger legetilsyn pga luftveissykdom, anbefales kontakt med Kirkenes legesenter eller legevakten. Undersøkelsen gjøres på egen luftveispoliklinikk ved Kirkenes legesenter.

Til toppen