Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier Bente C. Hivand vil være på skolen på Hesseng mandagertirsdager før lunsj og torsdager. Du kan stikke innom når døra er åpen, eller ta kontakt på snap, SMS eller e-post for å bestille time. Helsesykepleier vil være på anleggsavdelingen i Bjørnevatn ca. en gang i mnd

Skolelege

Skolelegen er på skolen på Hesseng tirsdager 12:30-14:30. Time til skolelegen må bestilles hos helsesykepleier eller sosialrådgiver.

Kontor i rådgivergangen

Du finner kontoret til helsesykepleier og skolelege i rådgivergangen (G258). Vi har taushetsplikt og tilbudet er gratis. Eleven får gyldig fravær ved time hos skolehelsetjenesten.

Kontaktinformasjon:

Snapchat: helsesoester

Telefon: 98 22 60 99

E- post: bch@svk.no

Hva kan helsesykepleier bidra med?

Noen ganger kan man ha behov for å snakke med noen. Du kan ta opp hva du selv ønsker av små og store ting. Helsesykepleier gir råd, støtte og veiledning om f.eks:

 • Fysisk og psykisk helse
 • Skoleproblem/fravær
 • Ernæring/spiseproblematikk
 • Rusproblematikk                                              
 • Familievansker
 • Mobbing/ensomhet
 • Søvn
 • Tristhet/sorg
 • Kjærlighet
 • Seksuell helse
 • Klamydiatest
 • Prevensjonsveiledning og evt resept
 • Graviditetstest
 • Henvise videre i hjelpeapparat og til skolelege ved behov

Informasjon fra Kirkenes legesenter om legemelding med fravær:

Det er slik at man får attest hvis man er nær eller har passert 10% fravær.

Hvis du som elev trenger attest for ditt fravær, så vil det være opp til legen om du:

-må møte på time (vanlig konsultasjonstakst)

-får tilbud om e-konsultasjon/telefon-konsultasjon (vanlig konsultasjonstakst)

-får attest uten oppmøte/kontakt (da må tilstand/problemstilling være kjent for legen, e attest krever vanligvis en legekontakt)

For elever med kroniske tilstander, som gir mange fraværsperioder gjennom skoleåret, så er anbefalingen at eleven bestiller en ORDINÆR legetime for å få generell attest, som kan leveres til skolen.