Rådgivertjenesten

Trenger du råd og veiledning, eller noen å snakke med? Skolens rådgivere og helsesykepleier er tilgjengelig for samtaler. Ønsker du kontakt, kom innom rådgivergangen, send en e-post, ring/ eller send en SMS til en av rådgiverne eller helsesykepleier. Du kan også følge instruksen på de mange plakater som henger på skolen, der du selv kan bestille time hos rådgiver.

Hver fredag før lunsj, er NAV ungdomsteam på skolen. Ta kontakt med en rådgiver for å få time, eller møt opp. Du finner NAV ungdomsteam i rådgivergangen, G258 på fredager fra 08:30-11:00.

Kirkenes videregående skole tilbyr ulike typer veiledning og tjenesten består av ulike fagpersoner. Våre rådgivere jobber tverrfaglig og formidler kontakt videre ved behov. Skolehelsetjenesten har eget kontor på skolen, samlokalisert med rådgivertjenesten.

Alle rådgivere har taushetsplikt.

Rådgiver sosialpedagogikk

Karin Johansen, e-post: karin.johansen@tffk.no tlf: 477 10 988 eller 

Rådgiver studie- og yrkesvalg

Jørn Krogseng, e-post: jorn.brose.krogseng@tffk.no, tlf: 950 57 108

Fagopplæringskoordinator

Stig Nytun, e-post: Stig.Nytun@tffk.no, tlf: 974 040 53

Helsesykepleier

Bente Hivand, e-post: bch@svk.no, SMS: 982 26 099, Snap: helsesoester