Skolens ledelse og ansatte

Vi har opptil 150 ansatte innen, ledelse, akademiske fag, bygg- og anleggsteknikk, teknikk og industriell produksjon, arbeidsmaskiner og anleggsmekanikk, elektro, frisør-blomster og interiør, restaurant- og matfag, helse- og oppvekstfag samt et aktivt OPUS og vår internasjonale IB-avdeling.

Skolens ledelse

Rektor Øystein Hansen

har et overordnet ansvar for pedagogisk ledelse, økonomi og drift. Rektor skal lede utviklinga av skolens pedagogiske arbeid og tilbud til elevene, og er øverste ansvarlig for at elevene får den kvaliteten i undervisninga som er beskrevet i Opplæringslova. En viktig del av ansvaret er knyttet til samarbeid med tillitsvalgte for lærere og elever, samt skolens partnere i samfunns- og næringsliv. Rektor er den juridisk ansvarlige personen ved skolen. Hvis du ikke vet hvor du skal henvende deg med et problem, kan du gå til rektor eller assisterende rektor

Assisterende rektor Ingvild Wartiainen

har rektors fullmakter når rektor ikke er til stede, og deler mye av det samme ansvaret. I tillegg har assisterende rektor overordnet ansvar for mange av stabsfunksjonene som IKT-pedagogikk, rådgivertjenesten og eksamen og dokumentasjon. Ass. rektor har ansvar for at skolens systemer fungerer, blant annet ved å lage en årsplan for skolens aktiviteter.

Avdelingsledere for yrkesfag, Karie Pettersen og Bjørn Tore Andersen

IKari har ansvar for bygg- og anleggsfag, elektrofag, restaurant & matfag, teknikk og industriell produksjon, samt frisør, blomster, interiør- og eksponeringsdesign. Bjørn Tore har ansvar for kjøretøy, bilskade/lakk og Helse- og oppvekstfag. De skal bidra til at skolens felles pedagogiske målsetninger blir gjennomført på YF, og at elevene får god kvalitet i undervisninga

Avdelingsleder anleggsmaskinavdelinga i Bjørnevatn, Bjørn Røsseth

Bjørn har ansvaret for både landslinjetilbudene anleggsteknikk og anleggsmaskinmekaniker, og tilbudene i arbeismaskinfaget. Både landslinjetilknytninga og det at avdelinga ligger i et eget lokale i Bjørnevatn, gir avdelingslederen et særlig ansvar. Avdelinga med ansatte og elever er en del av hovedskolen på Hesseng og omfattes av samme tilbud, planer, regelverk og rettigheter som de andre ansatte og elever. 

Avdelingsleder for studieforberedende (ST), Jan-Sverre Blankenberg Jensen og Anne Kate Ellingsen

Avelingslederne har ansvar for studieprogrammet ST, som består av programområdene realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. Avdelingslederne har ansvar for organiseringa av skolens studieverksted og yrkesretting av fellesfagene på YF (FYR). Avdelingslederne deler ansvaret for å utvikle fagtilbud og kvaliteten i undervisninga på avdelinga, og sørger for at avdelinga har kvalifiserte lærere med god kompetanse. De har ansvaret for oppfølgingsprogram for nytilsatte. I tillegg er de ansvarlig for Utdannings og næringslivsseminaret skolen arrangerer.

IBDP koordinator Juha Törmikoski

Juha har ansvar både for å administrere Diplomprogrammet og sørge for at skolen følger opp de forpliktelsene som ligger i å være en IB-world school. Han har ansvar for at lærerne som underviser på Diplomprogrammet har nødvendig kompetanse, at skolen har standarder og rutiner som tilfredsstiller IB-krav og at elevene får undervisning i samsvar med målene i læreplanene i IB-systemet. Dersom du er IB-elev eller ønsker å bli det, er det Juha som kan gi deg korrekt informasjon.

Fagleder for spesialpedagogikk Veronica Johnsen

har ansvaret for vedtak og tilrettelegging til elever som trenger særskilt tilrettelagt opplæring etter opplæringslovens §5-1. 

Avdelingsleder for drift Trond Remmen

er en nøkkelperson på skolen. Han har et overordnet ansvar for kantina, renhold, vaktmestere, hybelhus, kontortjenestene og økonomi. Remmen har kort sagt ansvar for alt det som er nødvendig for at skolen skal fungere driftsmessig godt.

Finn ansatt

Til toppen