Skolens ledelse og ansatte

Vi har opptil 140 ansatte innen, ledelse, akademiske fag, bygg- og anleggsteknikk, teknikk og industriell produksjon, arbeidsmaskiner og anleggsmekanikk, elektro, frisør-blomster og interiør, restaurant- og matfag, helse- og oppvekstfag samt et aktivt OPUS.

Skolens ledelse

Fungerende rektor Ingvild Wartiainen

har et overordnet ansvar for pedagogisk ledelse, økonomi og drift. Rektor skal lede utviklinga av skolens pedagogiske arbeid og tilbud til elevene, og er øverste ansvarlig for at elevene får den kvaliteten i undervisninga som er beskrevet i Opplæringslova. En viktig del av ansvaret er knyttet til samarbeid med tillitsvalgte for lærere og elever, samt skolens partnere i samfunns- og næringsliv. Rektor er den juridisk ansvarlige personen ved skolen. Hvis du ikke vet hvor du skal henvende deg med et problem, kan du gå til rektor eller assisterende rektor

Assisterende rektor Anne Kate Ellingsen

har rektors fullmakter når rektor ikke er til stede, og deler mye av det samme ansvaret. I tillegg har assisterende rektor overordnet ansvar for mange av stabsfunksjonene som IKT-pedagogikk, rådgivertjenesten og eksamen og dokumentasjon. Ass. rektor har ansvar for at skolens systemer fungerer, blant annet ved å lage en årsplan for skolens aktiviteter.

Avdelingsledere for yrkesfag, Kari Pettersen og Bjørn Tore Andersen

Kari har ansvar for bygg- og anleggsfag, elektrofag, restaurant & matfag, teknikk og industriell produksjon, samt frisør, blomster, interiør- og eksponeringsdesign. Bjørn Tore har ansvar for kjøretøy, bilskade/lakk og Helse- og oppvekstfag. De skal bidra til at skolens felles pedagogiske målsetninger blir gjennomført på YF, og at elevene får god kvalitet i undervisninga

Avdelingsleder anleggsmaskinavdelinga i Bjørnevatn, Bjørn Røsseth

Bjørn har ansvaret for både landslinjetilbudene anleggsteknikk og anleggsmaskinmekaniker, og tilbudene i arbeidsmaskinfaget. Både landslinjetilknytninga og det at avdelinga ligger i et eget lokale i Bjørnevatn, gir avdelingslederen et særlig ansvar. Avdelinga med ansatte og elever er en del av hovedskolen på Hesseng og omfattes av samme tilbud, planer, regelverk og rettigheter som de andre ansatte og elever. 

Avdelingsleder for studieforberedende (ST), Jan-Sverre Blankenberg Jensen og Anne Kate Ellingsen

Avdelingslederne har ansvar for studieprogrammet ST, som består av programområdene realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. Avdelingslederne har ansvar for organiseringa av skolens studieverksted og yrkesretting av fellesfagene på YF (FYR). Avdelingslederne deler ansvaret for å utvikle fagtilbud og kvaliteten i undervisninga på avdelinga, og sørger for at avdelinga har kvalifiserte lærere med god kompetanse. De har ansvaret for oppfølgingsprogram for nytilsatte. I tillegg er de ansvarlig for Utdannings og næringslivsseminaret skolen arrangerer.

Fagleder for spesialpedagogikk Veronica Johnsen

har ansvaret for vedtak og tilrettelegging til elever som trenger særskilt tilrettelagt opplæring etter opplæringslovens §5-1. 

Avdelingsleder for drift Trond Remmen

er en nøkkelperson på skolen. Han har et overordnet ansvar for kantina, renhold, vaktmestere, hybelhus, kontortjenestene og økonomi. Remmen har kort sagt ansvar for alt det som er nødvendig for at skolen skal fungere driftsmessig godt.

 

Skolens ledelse
Stilling Navn Telefonnummer Epost
Rektor Ingvild Wartiainen 78963492 ingvild.wartiainen@ffk.no
Assisterende rektor Anne Kate Ellingsen 78963319 anne.kate.ellingsen@ffk.no
Avd. leder anleggsmaskinavd. Bjørn Røsseth  78963503 bjorn.rosseth@ffk.no
Avd.leder studiespesialisering Anne Kate Ellingsen  78963319 anne.kate.ellingsen@ffk.no
Avd.leder studiespesialisering Jan-Sverre B. Jansen 78963384 jan-sverre.jensen@ffk.no
Avd.leder yrkesfag Kari Pettersen 78963314 kari.pettersen@ffk.no
Avd.leder yrkesfag Bjørn Tore Andersen 78963331 bjorn.tore.andersen@ffk.no
Avd.leder driftssektor    Trond Remmen 78963310 trond.remmen@ffk.no
Avd. leder spesialpedagogikk Veronica Johnsen 78963341 veronica.johnsen@ffk.no

Teamledere

Teamledere
Stilling Navn Telefonnummer Epost
Vg1 Studiespesialisering
Vg2 Studiespesialisering
Vg3 Studiespesialisering/PÅA
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Ellen Kristoffersen  78963349 ellen.kristoffersen@ffk.no
Restaurant og matfag Bengt Willy Stokvold 78963360 bengt.willy.stokvold@ffk.no
Elektrofag Gjermund Hansen 78963343 gjermund.hansen@ffk.no
Kjøretøy Kjell Malin 78963328 kjell.malin@ffk.no
Byggfag Klaus Gunnar Amdal 78963525 klaus.gunnar.amdal@ffk.no
Helse og oppvekstfag  Mona Olsen mona.elisabeth.olsen@ffk.no
Bjørnevatn avd., Anleggsteknikk Trond Dikkanen 78963506 trond.dikkanen@ffk.no
Bjørnevatn avd., Anleggsmaskinmekaniker Trond Sneve 78963514 trond.sneve@ffk.no
Teknikk og industriell produksjon Øyvind Bjørklund 78963426 oyvind.bjorklund@ffk.no

Finn flere ansatte