Med overgang til nye Finnmark fylkeskommune må alle elever og ansatte over i ny løsning for Office 365. Du må selv ta i bruk din nye FFK-konto, og sørge for at du får med deg viktig informasjon over fra din gamle TFFK-konto. 

I løpet av januar får elever og ansatte på videregående skole tilgang til FFK-konto.

Til toppen