Bygg- og anleggsteknikk

Dette utdanningsprogrammet gir yrkesfaglig opplæring. Du kan bli vei- og anleggsarbeider eller asfaltør, anleggsgartner eller anleggsmaskinfører, maler, murer, tømrer eller rørlegger og en rekke andre yrker.

Hvorfor velge bygg- og anleggsteknikk? 

Du lærer

  • produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
  • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
  • om klima og teknologi
  • om bruk av tegninger, beskrivelser og beregninger
  • om kvalitet og sikkerhet
  • materialkunnskap

Du bør være 

  • praktisk anlagt og ha godt håndlag
  • selvstendig og nøyaktig
  • god til å samarbeide

Les mer om bygg- og anleggsteknikk på vilbli.no

Fag- og timefordeling

Hvorfor velge Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole er skolen for deg som ønsker å være del av et skolemiljø med et bredt spekter av mennesker og muligheter. Her er det opp til 600 elever og 150 ansatte innen akademiske fag og yrkesfag. Ved avdeling for bygg- og anleggsteknikk har vi fokus på yrkesrelevant utdanning av høy faglig kvalitet. Du kan blant annet være med i elevbedrift, og produsere småbygg for salg eller gjøre oppdrag ute i lokalsamfunnet. Konkurranse som metode i undervisning gir muligheter for å delta både på nasjonal og internasjonal yrkesfagkonkurranse. Skolen har moderne undervisningslokaler, og godt samarbeid med bedrifter lokalt og regionalt. Du vil få hjelp til å finne lærebedrift, eller til å søke videre utdanning. Fra Vg1 Bygg og anleggsteknikk kan du i Kirkenes gå videre til Vg2 Tømrer, Vg2 Rørfag eller Vg2 Anleggsteknikk.

Søk skoleplass

Veien videre

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning. Les mer på vilbli.no.