Kirkenes videregående skole - OPUS

Kirkenes VGS/ OPUS samarbeider med offentlige og private aktører for å dekke utdanningsbehov for voksne. Både enkeltpersoner og bedrifter kan kontakte oss, slik at vi kan kartlegge, planlegge og gjennomføre tiltak.

Våre tilbud ved Opus Kirkenes

Fra høsten 2023 planlegges følgende aktiviteter, under forutsetning av at det melder seg et tilstrekkelig antall deltagere med voksenrett
Interesserte som ønsker opplæring/autorisasjon registrerer sin søknad på www.vigo.no (Søknad for voksne/realkompetanse). Realkompetansevurdering kan gi kortere opplæringsløp. 

Mer informasjon om videregående opplæring for voksne i Troms og Finnmark

Støtte for privatister

  • Norsk
  • Matematikk

Praksiskandidat

  • Barne- og ungdomsarbeider
  • Helsefagarbeider 

Samarbeid med UIT og SVU

  • Forkurs ingeniør
  • Undervisningsstøtte
  • Matematikk
  • Fysikk

Kurs for praksiskandidater pågår en ettermiddag pr uke i ca et år. Kurs avsluttes med 5-timers skriftlig eksamen (3102 eller 3103). Kandidater melder seg opp til eksamen som privatist. Ved bestått teorieksamen og 5 års godkjent praksis kan det søkes oppmelding til fag- eller svenneprøve. 

Kontakt

Ta kontakt hvis du er interessert med Roger Iversen, Opusleder Kirkenes videregående skole, tlf 95151098