Kirkenes videregående skole - OPUS

Kirkenes vgs/ OPUS arrangerer behovsrettede kurs. Både enkeltpersoner og bedrifter/organisasjoner kan kontakte oss, slik at vi sammen kan planlegge, finansiere og gjennomføre ønskede tiltak.

Våre tilbud ved Opus Kirkenes

Fra høsten 2021 planlegges følgende aktiviteter, under forutsetning av at det melder seg et tilstrekkelig antall deltagere med voksenrett
Interesserte som ønsker opplæring/autorisasjon registrerer sin søknad på www.vigo.no (Søknad for voksne/realkompetanse). Realkompetansevurdering kan gi kortere opplæringsløp. 

Mer informasjon om videregående opplæring for voksne i Trom og Finnmark

Skoleløp:

  • Vg2 - Helseservicefag 
  • Vg3 - Helsesekretær  

Opplæringen er komprimert med undervisning/veiledning en dag i uken (videokonferanse) og med noen samlinger.
 

Praksiskandidatkurs:

  • Barne- og ungdomsarbeider
  • Renholdsoperatør 
  • Helsefagarbeider 

Andre kurs ved forespørsel og tilstrekkelig antall påmeldte

Kurs for praksiskandidater pågår en ettermiddag pr uke i ca et år. Kurs avsluttes med 5-timers skriftlig eksamen (3102). Kandidater melder seg opp til eksamen som privatist. Ved bestått teorieksamen og 5 års godkjent praksis kan det søkes oppmelding til fag- eller svenneprøve. 

Kontakt

Ta kontakt hvis du er interessert med Kjetil Langseth, Opusleder Kirkenes videregående skole, 918 67 286 eller epost kjetil.langseth@tffk.no

Til toppen