Vg2 Industriteknologi

Dette utdanningsprogrammet gir yrkesfaglig opplæring. Du kan bli industrimekaniker, sveiser, platearbeider og en rekke andre yrker.

Hvorfor velge industriteknologi? 

Du lærer

 • å programmere maskiner og utstyr som benyttes i industrien
 • om automatisering og programmering av roboter
 • om maskiner og produksjonsutstyr
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør like å

 • holde på med verktøy
 • bruke forskjellige maskiner
 • sveise
 • reparere ting
 • arbeide med hendene
 • være nøyaktig
 • samarbeide

Fag- og timefordeling

Hvorfor velge Kirkenes videregående skole?

Elevene får være med på å starte elevbedrift som tar imot arbeidsoppgaver som reparasjoner og lage nye konstruksjoner. Alle elever får prøve ut yrker i bedrift i to perioder i løpet av skoleåret. Teknologi- og industrifag har godt utstyrte verksted, kvalifiserte og engasjerte lærere og godt samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv. 

Søk skoleplass

Vi kan tilby:

•   Dyktige lærere med meget høy kompetanse innenfor sitt fagområde
•   Godt utstyrt verksted
•   Godt og trygt skolemiljø
•   Skolekonkurranse som metode

Veien videre

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning. Les mer på vilbli.no.