Elevundersøkelsen 2020

Den årvisse elevundersøkelsen vil gjennomføres ved Kirkenes videregående skole i perioden 23. november til 11. desember. Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse som gjennomføres ved alle grunnskoler og videregående skoler. 

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Foresatte kan finne mer informasjon om undersøkelsen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider. Informasjonen finnes på flere språk i tillegg til norsk: arabisk, dari, engelsk, samisk, og tigrinja. 

Til toppen