Elevundersøkelsen 2023

Den årvisse elevundersøkelsen vil gjennomføres ved Kirkenes videregående skole i perioden 13.-30. november. Skolen gjennomfører undersøkelsen i alle klasser. Undersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse som gjennomføres ved alle grunnskoler og videregående skoler. 

Foresatte kan finne mer informasjon om undersøkelsen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider. Fra samme side finnes informasjon om undersøkelsen på flere språk i tillegg til norsk: arabisk, dari, engelsk, nordsamisk, og tigrinja. 

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet om elevundersøkelsen:

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen for 7. trinn, 10. trinn og vg1 i høstsemesteret. Skolene kan også velge om de vil gjennomføre på flere trinn, og kan invitere elever fra 5. trinn til og med vg3.

Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å følge opp skolemiljøet og elevenes trivsel. Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen og det er også mulig å hoppe over spørsmål.

Elevene oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til svarene. Det er derfor vanskelig å finne ut av hvem som har svart hva i undersøkelsen. I noen få tilfeller (for eksempel ved små skoler), kan det likevel være en risiko for at noen kan gjenkjenne hvem som har svart hva. Derfor er det svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsen til skolen, skoleeier og de statlige utdanningsmyndighetene. Resultater fra undersøkelsen skal ikke publiseres på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne elevenes svar.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene i Elevundersøkelsen blir lagret og brukt på riktig måte. Svarene fra Elevundersøkelsen blir lagret så lenge det er nødvendig, og kan bli brukt til forskning og statistikk og kan lagres i arkiv. Statistikk fra undersøkelsen er tilgjengelig på udir.no.

Har du spørsmål?

For mer informasjon kan du ta kontakt med skolen eller Utdanningsdirektoratet.

Kontaktinformasjon til Utdanningsdirektoratet:
Telefon: +47 23 30 12 00
E-post: post@udir.no

Du finner også mye informasjon på www.udir.no/undersokelser. Spørsmål om personvern kan rettes til Utdanningsdirektoratets personvernombud

Datatilsynet er klageinstans for behandlingen av personopplysninger i Elevundersøkelsen. 
Du finner mer informasjon hos Datatilsynet