Fremtidens verdiskapere

Foto av foredragsholder i kantina. - Klikk for stort bildeInnovasjonscamp på Kirkenes videregående skole ble arrangert 17. september 2021. Jan-Sverre Blankenberg Jensen

 

 

Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark arrangerte Innovasjonscamp på Kirkenes videregående skole den 17. september 2021.

Innovasjonscamp

Målet med Innovasjonscampen var at elevene skulle utfordre seg selv, «tenke utenfor boksen», være kreative og løse et reelt lokalt oppdrag på en skoledag.

Innovasjonscamp er et program med fokus på kreativitet og nyskaping. I programmet gjennomfører elevene en camp der de får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen en skoledag. 

Arbeidsplasser i nord

Oppdragene elevene arbeider med i grupper er bolyst og hvordan det skal skapes arbeidsplasser i nord. Gruppene arbeider frem en løsning som skal presenteres for en lokal jury.

Kriterier

Juryen kårer en vinner ut fra følgende fire kriterier:

  1. Løsningen – svarer løsningen på oppgaven, er løsningen gjennomførbar og er ideen nyskapende og fremtidsrettet?
  2. Samspill – har hele gruppa vært involvert i prosessen?
  3. Bærekraft – er løsningen knyttet opp mot minst to bærekraftsmål?
  4. Presentasjon – hvor tydelig, engasjerende og kreativ er den digitale fremføringen, klarer gruppa å kommunisere løsningen til juryen?

Vinneren på Kirkenes videregående skole vil i slutten av oktober konkurrere mot vinnere fra andre videregående skoler i Nord-Norge.

Forhåpentligvis vil vi om noen år se dagens elever på Innovasjonscampen som fremtidens verdiskapere i nord om noen år.

 

Elevene satt gruppevis i kantina.Foto. - Klikk for stort bildeOppdragene elevene arbeider med i grupper er bolyst og hvordan det skal skapes arbeidsplasser i nord. Gruppene arbeider frem en løsning som skal presenteres for en lokal jury. Jan-Sverre Blankenberg Jensen